De winstpremie

Met een winstpremie kan je als onderneming je werknemers op een gunstige manier laten delen in de winst door hen een bonus toe te kennen. Deze is ofwel een vast bedrag, ofwel een percentage van het loon.

Een winstpremie moet toegekend worden aan alle werknemers van een onderneming. Er bestaan wel twee soorten winstpremies: een ‘identieke’ (gelijk voor alle werknemers) of ‘gecategoriseerde’ winstpremie (verschillend bedrag per functiecategorie/senioriteit/…).

Fiscaal regime

De werknemer betaalt amper 7% belasting op het bedrag van de winstpremie, alsook 13,07% sociale zekerheidsbijdrage.

De werkgever dient geen patronale bijdragen te betalen op de winstpremie, doch kan hij dit voordeel niet aftrekken in de vennootschapsbelasting.

Voorwaarden

De eerste voorwaarde is simpel: de winstpremie moet uitgekeerd worden uit de behaalde winst (na belastingen) van het boekjaar. Bedrijven die verlies maken kunnen dus geen winstpremie uitkeren.

De tweede voorwaarde is dat de totale brutosom die je uitkeert aan winstpremies kleiner moet zijn dan 30% van de jaarlijkse brutoloonmassa. Onder ‘brutoloon’ wordt verstaan de som van (1) het maandelijks brutoloon vermenigvuldigd met 12,92, (2) de bruto dertiende maand en (3) de variabele brutobezoldiging. 

Een volgende voorwaarde is dat de winstpremie wordt uitgekeerd aan alle werknemers. Je kan enkel werknemers uitsluiten die ontslag hebben genomen tijdens het boekjaar, werknemers die zijn ontslagen om dringende redenen en werknemers met minder dan 1 jaar anciënniteit in het bedrijf.

De laatste voorwaarde is dat het besluit tot invoering van de winstpremie moet genomen worden door de algemene vergadering. De notulen van deze algemene vergadering moeten voldoen aan de wettelijke vereisten.

Een additionele voorwaarde is er voor de gecategoriseerde winstpremie. Wil je verschillende bonusbedragen aan je werknemers uitkeren? Dan moet je een toetredingsakte opstellen. Dit is een wettelijk document dat beschrijft hoe de winstpremie zal worden ingevoerd in jouw bedrijf. Weet je niet hoe je hieraan moet beginnen? Start de invoering met Payflip.be en wij stellen de toetredingsakte voor jou op.

Identieke winstpremie

De identieke winstpremie laat je toe om éénzelfde fiscaalvriendelijke bonus uit te keren aan al je werknemers.

Het bedrag kan je op 2 manieren bepalen:
– Als een vast percentage van het brutoloon
– Als een vast bedrag

De identieke winstpremie voer je in via een beslissing van de algemene vergadering.

Gecategoriseerde winstpremie

De gecategoriseerde winstpremie laat je toe om een fiscaalvriendelijke bonus uit te keren aan al je werknemers.

In tegenstelling tot de identieke winstpremie kan je het bedrag van de gecategoriseerde winstpremie laten verschillen tussen groepen van werknemers (bv. op basis van functiecategorie).

De gecategoriseerde winstpremie voer je in via een toetredingsakte. Dit is een wettelijk document dat beschrijft hoe de winstpremie zal worden ingevoerd in jouw bedrijf. Weet je niet hoe je hieraan moet beginnen? Start de invoering met Payflip.be en wij stellen de toetredingsakte voor jou op.

Is de winstpremie ideaal voor jouw bedrijf?

Wil je weten of de winstpremie de beste optie is voor jouw bedrijf? Gebruik gratis onze eenvoudige tool en ontdek welk bonusbeleid op maat is geschreven van jouw bedrijf.

De winstpremie invoeren in je bedrijf

Het besluit tot invoering van de winstpremie moet genomen worden door de algemene vergadering. De notulen van deze algemene vergadering moeten voldoen aan de wettelijke vereisten.

Wil je verschillende bonusbedragen aan je werknemers uitkeren? Dan moet je een toetredingsakte opstellen. Dit is een wettelijk document dat beschrijft hoe de winstpremie zal worden ingevoerd in jouw bedrijf.

Weet je niet hoe je hieraan moet beginnen? Start de invoering met Payflip en wij stellen de toetredingsakte en de notulen voor de algemene vergadering voor jou op.

Onze prijzen

Weet altijd exact wat je betaalt. Geen verrassingen. 

DO IT YOURSELF OPTIE

Voor KMO’s die zich volledig digitaal 
willen laten leiden. 

€120

EENMALIG – EXCL. BTW

Opmaak toetredingsakte –  Check toetredingsakte door Payflip expert 

FULL SERVICE OPTIE

Voor KMO’s die zich door een persoonlijke
fiscale expert willen laten leiden.

€350

EENMALIG – EXCL. BTW

Intake gesprek – Beslissing bonusbeleid bedrijf –
Gezamenlijke opmaak toetredingsakte 

Onze winstpremie blog

De winstpremie: gedeelde winst is dubbele winst

De traditionele cashbonus wordt vaker en vaker ingeruild voor fiscaal vriendelijke alternatieven. We bespraken al eerder de loonbonus. De winstpremie is een ander alternatief dat je aandacht verdient… 

Contact

+32 477 73 30 05

info@payflip.be

Edekestraat 44

9800 Deinze

BE 0746.748.857

Volg ons