15 januari, 2020

8 creatieve verloningsmanieren

8 creatieve verloningsmanieren

Flexibel verlonen is nog steeds erg onderbenut bij Belgische KMO’s. Veel bedrijven zijn gewoonweg onvoldoende geïnformeerd over de mogelijkheden die bestaan op gebied van ‘slim verlonen’. Wij lijsten 8 creatieve verloningsmanieren op die een wereld van verschil kunnen maken.

1. Intellectuele Eigendom

Van plan om een software developer, designer of marketeer aan te nemen? Je kan een deel van hun loon beschouwen als een vergoeding voor de overdracht van hun auteursrechten. Hierop wordt de werknemer belast aan een gunstig tarief van 15% (met kostenaftrek zelfs maar 7,5%) zonder enig verlies van pensioenrechten. Voorwaarde: het moet gaan om originele werken die een concrete vorm hebben. Het mag dus niet louter een idee zijn.

2. Mobiliteitsbudget

Het mobiliteitsbudget is een nieuwkomer (sinds 1 maart 2019) en wordt (voorlopig) slechts in beperkte mate ingevoerd Nochtans kan het mobiliteitsbudget -vooral voor werknemers die dicht bij het werk wonen of vaak van thuis werken- een groot voordeel opleveren. Werknemers kunnen het volledige budget dat normaal door de werkgever zou worden betaald voor een bedrijfswagen netto spenderen aan een milieuvriendelijke bedrijfswagen of — interessanter — aan milieuvriendelijke vervoersmiddelen of huisvestingskosten. Voor werkgevers is de invoering van het mobiliteitsbudget een budgetneutrale operatie. Concreet voorbeeld: een werknemer die binnen een straal van 5 km van het werk woont en zijn BMW1 inruilt, kan nu met een mobiliteitsbudget van 600 euro zijn huur (of de intresten van zijn hypothecaire lening) betalen, een leuk extraatje!

3. Niet recurrente resultaatsgebonden voordelen

Beu om cash bonussen bijna volledig in rook (lees: naar de fiscus) te zien opgaan? Een goed alternatief is het resultaatsgebonden voordeel. Dit is een bonus die je koppelt aan de collectieve resultaten van een onderneming (bv. omzet), en moet dus aan alle werknemers worden uitbetaald. Concreet blijft er van een niet-recurrente bonus die jou als werkgever 1000 euro kost, 654 euro netto over voor je werknemer. Opgelet: dit voordeel kan tot maximum 2941 euro belastingvrij aan de werknemer worden toegekend.

4. Winstpremies

Een winstpremie is gelijkaardig aan de niet-recurrente resultaatsgebonden bonus. Er zijn echter 3 belangrijke verschillen: 1. De enige voorwaarde voor een winstpremie is dat het bedrijf effectief winst maakt. 2. In tegenstelling tot de niet-recurrente bonus is het bedrag van de bonus onbeperkt. 3. Als werkgever moet je een inhouding van 7% doen voor de fiscus. Concreet schiet er voor de werknemer 647 euro over bij het toekennen van een bruto winstpremie van 1000 euro.

Payflip bonussen

5. Onkosten voor thuiswerk

Telewerken of ‘remote working’ is steeds populairder. Telewerkers gebruiken thuis internet, elektriciteit, water, etc. Om deze kosten te dekken mag de werkgever de werknemer een vergoeding uitbetalen van 120 euro per maand. Deze vergoeding is vrij van sociale bijdragen en belastingen. Voorwaarde is wel dat de werknemer op regelmatige basis van thuis uit werkt.

6. Woning ter beschikking

Als werkgever kan een woning gratis ter beschikking stellen aan een werknemer. Voor de werkgever zijn alle bijbehorende kosten aftrekbaar. Voor de werknemer wordt dit aanzien als een voordeel van alle aard. Het bedrag van dit voordeel wordt forfaitair bepaald. De werknemer wordt dan simpelweg op dit bedrag belast aan het tarief van zijn/haar personenbelasting.

7. Renteloze of goedkope lening

Als werkgever kan je aan werknemers een renteloze of goedkope lening aanbieden.. Net als het ter beschikking stellen van een woning wordt dit aanzien als een voordeel van alle aard voor de werknemer. Jaarlijks stelt de overheid (afhankelijk van het type lening) referentievoeten vast. Bij de berekening van het belastbare voordeel geldt het verschil tussen die referentierentevoet en de door de werkgever toegestane interest.

8. Gezinsbijslag

Werknemers met een gezin in het bedrijf? Als werkgever kan je deze werknemers een aanvullende kinder-of gezinsbijslag uitkeren. Het voordeel van deze uitkering is dat er geen RSZ-bijdragen op verschuldigd zijn. Hiermee bespaar je als werkgever tot 34,50% aan RSZ-bijdragen. De werknemer betaalt hier wel bedrijfsvoorheffing op, maar kan tot 13,07% aan RSZ-bijdragen uitsparen.

Met deze blog willen we flexibel verlonen toegankelijk maken voor KMO’s. Nog steeds niet zeker hoe te beginnen? Bezoek onze website payflip.be of stuur ons een mailtje op info@payflip.be.

Raak je maar niet uitgelezen?