01 december, 2023

Aandelenopties Deel 1 - Een strategische tool in het moderne bedrijfsleven

Aandelenopties deel2

Ondernemers zien aandelenopties meer en meer als een strategische tool om sleutelfiguren aan te trekken. In de veldslag om toptalent zijn ze vaak doorslaggevend omdat ze werknemers de kans geven mee te profiteren bij een waardestijging van het bedrijf. Het toekennen van zulke opties wordt voornamelijk gebruikt in de startup- en tech-industrie wegens hun sterk groeipotentieel.

Wat zijn aandelenopties?

Aandelenopties zijn een vorm van compensatie aangeboden door bedrijven aan hun werknemers. Ze geven werknemers het recht om aandelen van het bedrijf te kopen tegen een vastgestelde prijs binnen een bepaalde periode. Deze opties worden vaak tegen een fiscaalvriendelijke waardering toegekend, waardoor ze bijzonder aantrekkelijk zijn in snelgroeiende bedrijven.

Meestal worden opties pas uitgeoefend wanneer sprake is van een ‘exit’, zodat ze de aandelen meteen kunnen verkopen aan een meerwaarde. In het geval van een ‘exit’ wordt het bedrijf overgenomen, gaat het naar de beurs of wenst een investeerder de werknemers uit te kopen.

Waarom aandelenopties?

Het is vaak moeilijker voor startups om begeerde profielen aan te trekken omdat ze de indrukwekkende loonpakketten van grote bedrijven niet altijd kunnen matchen. Door het aanbieden van opties kan dit gecompenseerd worden op lange termijn indien het bedrijf goed presteert. Er is natuurlijk altijd het risico dat het bedrijf niet stijgt in waarde en in enkele gevallen zelfs failliet gaat. Aan de keerzijde van dit risico hangt een mooie beloning zonder limiet. In een gunstig scenario groeit de waarde van de aandelen achter de aandelenopties al snel x10 binnen enkele jaren!

Het toekennen van aandelenopties aan de eerste groep werknemers en top-notch profielen draagt in hoge mate bij aan het creëren van een cultuur van loyaliteit en betrokkenheid. Dit gevoel van mede-eigenaarschap versterkt niet alleen hun verbondenheid met de organisatie, maar bevordert ook een lager personeelsverloop. Deze strategie is dus bijzonder effectief in het opbouwen van een toegewijd en stabiel team, wat essentieel is voor het langetermijnsucces van een bedrijf.

Het fiscale voordeel

In België valt de fiscale behandeling van aandelenopties doorgaans voordeliger uit dan die van een regulier loon. Dit fiscale voordeel maakt aandelenopties een aantrekkelijk element van het totale compensatiepakket, zowel voor werkgevers als werknemers.

Hieronder enkele aspecten waar beide partijen rekening mee moeten houden:

  • Timing van de belasting: De belasting wordt geheven op het moment van toekenning van de opties, niet bij de uitoefening of verkoop. Dit betekent dat werknemers belasting betalen op een potentieel voordeel dat ze nog niet gerealiseerd hebben.
  • Waardering van de opties: De waarde van de aandelenopties, waarop de belasting wordt gebaseerd, wordt bepaald aan de hand van specifieke waarderingsregels die rekening houden met de huidige marktwaarde van de aandelen en de looptijd van de opties. Gemiddeld bedraagt deze belasting zo’n 18%.
  • Risico van de waardeverandering: Er is een risico dat de waarde van de aandelen daalt na het moment van toekenning, terwijl de belasting al berekend en betaald is op een hogere waarde. Langs de andere kant zijn er dan ook géén meerwaarde belastingen te betalen indien het bedrijf aan een hogere waardering wordt verkocht.
  • Mogelijke belastingvrijstelling: In bepaalde gevallen kunnen aandelenopties in aanmerking komen voor een vrijstelling aan RSZ bijdrage, afhankelijk van hoe ze zijn gestructureerd en de specifieke fiscale wetgeving op dat moment.

Conclusie

Aandelenopties blijven een belangrijk element in de verloningstrategie van moderne bedrijven in België. Ze bieden zowel fiscale voordelen als kansen voor werknemersbetrokkenheid. Echter, de complexiteit van de regelgeving vereist aandacht en mogelijke vereenvoudiging om Belgische bedrijven concurrerend te houden op de internationale markt.