18 januari, 2024

Nieuw Sectoraal Akkoord voor PC226: Wat betekent dit voor de logistieke sector?

Logistiekesector

De logistieke sector, vertegenwoordigd door het Paritair Comité 226, heeft eind 2023 een nieuw sectoraal akkoord bereikt dat ingaat vanaf januari 2024. Dit akkoord brengt enkele belangrijke wijzigingen met zich mee die van invloed zijn op de arbeidsvoorwaarden van werknemers binnen deze sector.

De Eindejaarspremie: een belangrijk component van het jaarinkomen

Een van de belangrijkste onderdelen van het nieuwe akkoord is de eindejaarspremie. Deze premie vormt een essentieel onderdeel van het jaarinkomen voor werknemers en is een teken van waardering voor hun harde werk gedurende het jaar. Het nieuwe akkoord waarborgt dat de eindejaarspremie een significant deel van het jaarinkomen blijft.

Tot op heden was het voor de werknemers in PC226 niet mogelijk om (een deel) van hun eindejaarspremie om te zetten in andere voordelen, bijvoorbeeld binnen een cafetariaplan. Hier komt dankzij het nieuwe sectorale akkoord verandering in!

Vanaf 1/1/2024 is het namelijk mogelijk om maximaal de helft van deze eindejaarspremie om te zetten in een voordeel met als doel “welzijn en/of mobiliteit”, dit kan dan gaan om een fiets en/of extra vakantiedagen. Hiervoor dient er wel een ondernemingsakkoord gesloten worden én een individueel akkoord van de werknemer is steeds vereist. Dit akkoord zal ook moeten bevestigd worden via ondertekening van een individuele contractbijlage die aan de arbeidsovereenkomst wordt toegevoegd.

Werknemers moeten steeds volledig op de hoogte zijn van de consequenties voordat een gedeelte van hun eindejaarspremie wordt omgezet. Bovendien is het cruciaal dat de omzetting van de eindejaarspremie geen financieel voordeel voor de werkgever oplevert, maar dat het een neutrale transactie blijft qua kosten.

Voor bedrijven in de logistieke sector die overwegen om een cafetariaplan te implementeren of hun bestaande plan te optimaliseren, biedt Payflip een platform dat werknemers in staat stelt om hun loonpakket flexibel in te vullen.

Payflip kan helpen bij het omzetten van bepaalde looncomponenten, zoals bonussen en/of brutosalaris, in benefits die passen binnen de wettelijke kaders en sectorale bepalingen.

Meer informatie over hoe Payflip kan ondersteunen bij het beheren van eindejaarspremies en andere voordelen binnen PC226 is te vinden op hun website.

Loonstijging en Maaltijdcheques

Naast de eindejaarspremie kunnen werknemers ook een loonstijging verwachten. Dit zal hun koopkracht verhogen en bijdragen aan een betere levensstandaard. De waarde van maaltijdcheques wordt eveneens verhoogd, wat een extra financieel voordeel oplevert voor de werknemers.

Werk-Privébalans en Flexibiliteit

Het akkoord richt zich ook op flexibele werktijden en mogelijkheden voor thuiswerk, waarmee het de werk-privébalans van werknemers bevordert. Deze maatregelen zijn vooral relevant in een tijd waarin flexibiliteit en balans tussen werk en privéleven steeds belangrijker worden.

Opleiding en Duurzame Inzetbaarheid

Investeringen in opleiding en ontwikkeling zijn vastgelegd in het akkoord, om ervoor te zorgen dat werknemers hun vaardigheden kunnen blijven ontwikkelen en relevant blijven in een snel veranderende sector.

Conclusie

Met verbeteringen in loon, extra voordelen, aandacht voor werk-privébalans en investeringen in duurzame inzetbaarheid, is het nieuwe sectoraal akkoord voor PC226 een stap vooruit voor zowel werknemers als werkgevers in de logistieke sector.

Voor meer informatie over dit specifieke sectoraal akkoord kunt u de artikelen van BBTK raadplegen of contact opnemen met collega’s bij Payflip!

In oktober 2023 werden dezelfde aanpassingen ook doorgevoerd voor PC 209 & 111, de bedienden en arbeiders van de metaalfabrikantennijverheid! Voor hen is het dus ook mogelijk om vanaf begin 2024 een deel (maximum de helft) van hun eindejaarspremie om te zetten in een leasefiets en/of extra verlofdagen!


Meer te weten komen over flexibel verlonen? Klik hier!