20 januari, 2024

Sectorale Veranderingen bij PC 111 en PC 209: Flexibiliteit en Welzijn in de Kijker

Metaalnijverheid

De metaalverwerkende nijverheid, vertegenwoordigd door de Paritaire Comités 111 voor arbeiders en 209 voor bedienden, heeft recentelijk een update ondergaan die gelijkaardig is aan de veranderingen in PC 226 voor de logistieke sector.

Deze aanpassingen, die vanaf januari 2024 van kracht zijn, brengen nieuwe mogelijkheden met zich mee voor werknemers in deze sectoren, o.a. omtrent flexibel verlonen (het zogenaamde “cafetariaplan”).

Eindejaarspremie: Een Flexibele Aanpak

Een opvallende vernieuwing is de flexibilisering van de eindejaarspremie, of dertiende maand. Werknemers in PC111 en PC209 kunnen nu tot maximum de helft van deze premie omzetten in voordelen gericht op welzijn en/of mobiliteit, zoals een leasefiets en/of extra vakantiedagen. Op vandaag zijn het inzetten van andere benefits, zoals multimedia, nog niet mogelijk.

Dit vereist wel een akkoord op ondernemingsniveau en een individuele overeenkomst met elke werknemer, die bevestigd moet worden via een addendum bij de arbeidsovereenkomst. De werknemer is echter op geen enkele manier verplicht om hiervoor te kiezen!

Werknemers dienen tevens voorafgaand ingelicht te worden over de implicaties van het omzetten van hun eindejaarspremie. Daarnaast dient de omzetting van de premie in andere voordelen kostenneutraal te zijn voor de werkgever, wat inhoudt dat het geen besparing op de bedrijfskosten mag opleveren.

Voor ondernemingen die deze nieuwe flexibele opportuniteit willen implementeren, biedt Payflip een platform dat ondersteuning biedt bij het omruilen van een eindejaarspremie naar een fiets en/of vakantiedagen via digitale integraties met leveranciers. Dit allemaal met het oog op de noodzakelijke wettelijke en sectorale vereisten. 


Loonstijging en Maaltijdcheques

Naast de aanpassingen rond de eindejaarspremie, kunnen werknemers in deze sectoren ook rekenen op een loonstijging en een verhoging van de waarde van maaltijdcheques, wat bijdraagt aan een verbeterde koopkracht voor de medewerkers!


Focus op Werk-Privébalans en Opleiding

Het nieuwe akkoord benadrukt tevens het belang van flexibele werktijden, thuiswerkopties en investeringen in opleiding en ontwikkeling, om de balans tussen werk en privé te bevorderen en werknemers te helpen hun vaardigheden aan te scherpen.


Conclusie

De recente wijzigingen in PC111 en PC209 weerspiegelen een trend naar meer flexibiliteit en aandacht voor het welzijn van werknemers. Met Payflip kunnen bedrijven deze veranderingen vlot integreren in hun beleid en werknemers een aantrekkelijker loonpakket bieden. Een heel leuke HR boost voor deze sector!

Zin in een virtuele babbel voor meer informatie over deze trends in de metaalsector? Boek rechtstreeks een moment in de agenda van een Payflip expert via deze link.

Meer te weten komen over jullie paritair comité? Klik hier!