12 juli, 2022

Wat is de total cost of ownership van een bedrijfswagen?

Wat is de total cost of ownership van een bedrijfswagen

Het drieletterwoord ‘TCO’ beheerst het bedrijfswagenbeleid van een toenemend aantal ondernemingen in België. En dat is geen verrassing. Met de stijgende kosten voor brandstof en de duurdere prijzen voor elektrische wagens, is de ‘total cost of ownership’ van een bedrijfswagen een veel transparantere parameter dan de voorheen bekende “maandelijkse leaseprijs”. De maandelijkse leaseprijs van een bedrijfswagen geeft namelijk een vertekend (positief) beeld van de budgetten die werkgevers ophoesten voor de terbeschikkingstelling van bedrijfswagens voor hun werknemers. Hoog tijd dus om deze nieuwe aanpak rond bedrijfswagen budgetten onder de loep te nemen!

Wat is het TCO budget van een bedrijfswagen?

TCO staat voor de ‘total cost of ownership’ van een bedrijfswagen - de totale kosten die verbonden zijn aan de terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen.

In tegenstelling tot de klassieke leasebudgetten van bedrijfswagens, worden in een TCO aanpak àlle kosten meegeteld, met als belangrijkste extra factoren: de brandstof- of laadkosten en de (para)fiscale lasten.

Zo zal het TCO budget van een bedrijfswagen concreet bestaan uit:

  • de leasekosten (veelal inclusief verzekeringskosten en onderhoudskosten)
  • de brandstof- of laadkosten
  • de niet-aftrekbare BTW
  • de vennootschapsbelasting op de niet-aftrekbare autokosten
  • de CO2 solidariteitsbijdrage voor de sociale zekerheid
  • de onkostenvergoedingen gerelateerd aan de bedrijfswagen (bv. maandelijks forfait van EUR 15 voor parking)
  • verminderd met de eigen bijdrage betaald door de werknemer

Deze oplijsting is echter niet limitatief. Zolang er geen wettelijke definitie van ‘total cost of ownership’ voorhanden is, kan men hier dus zo ver in gaan als men zelf wilt. Zo zijn er bedrijven die bv. de kosten voor beschadigingen aan het einde van een leasecontract of de franchise in het kader van een verzekeringscontract willen doorrekenen in het TCO budget. In deze gevallen is er dan ook eerder sprake van een TCU (‘total cost of use’) dan een TCO budget. ‍

Eén ding is zeker: de TCO budgetten liggen aanzienlijk hoger dan de alom gekende leasebudgetten.‍

Een concreet uitgewerkt voorbeeld van een TCO berekening kan je vinden via de link!

Wat is de total cost of ownership van een bedrijfswagen 2

Toepassingen van de TCO benadering

De (verplichte) vergroening van de bedrijfswagens tegen 2026 heeft ervoor gezorgd dat tal van bedrijven heden ten dage hun bedrijfswagenbeleid gaan herschrijven zijn. Duurdere prijzen voor elektrische wagens en extra kosten voor laadpalen hebben er mede voor gezorgd dat werkgevers liever “correcter” en “transparanter” willen communiceren naar werknemers als het op budgetten van bedrijfswagens aankomt. Werknemers zullen immers moeten begrijpen dat hun gekend leasebudget niet gelijk is aan een (hoger) TCO budget, met als gevolg dat ze minder bedrijfswagen zullen krijgen voor hetzelfde bedrag.

Deze transparante kostenbenadering voor bedrijfswagens komt ook terug in het kader van het wettelijke mobiliteitsbudget, waarbij een werknemer zijn of haar bedrijfswagen verruilt tegen een budget - gelijk aan de TCO van de wagen - dat besteed kan worden aan allerlei vormen van alternatieve mobiliteit.

De toenemende populariteit van het mobiliteitsbudget -samen met het cafetariaplan de twee pijlers van ‘flexibel verlonen’ in België- stelt het probleem rond het gebrek aan een wettelijke definitie van TCO des te scherper: menig car policy in België wordt onder het mom van de vergroening immers principieel aangevuld met een zéér groen hoofdstuk van het mobiliteitsbudget. Het is dan ook in de context van het mobiliteitsbudget dat de wetgever de mogelijkheid voorziet om via een koninklijk besluit een éénduidige formule vast te leggen waarmee het bedrag van het mobiliteitsbudget (lees: TCO) kan worden berekend. Jammer genoeg is deze er tot dusver niet gekomen. We’ll keep you posted!