25 mei, 2022

Wat is een eindejaarspremie?

Wat is een eindejaarspremie

De eindejaarspremie, ook wel dertiende maand genoemd, is een ‘extraatje’ (= extra loon) dat door de werkgever aan de werknemer in cash wordt uitbetaald.

Heeft iedereen recht op een eindejaarspremie?

De eindejaarspremie is niet wettelijk verplicht. De eindejaarspremie of dertiende maand wordt immers geregeld op sectoraal of bedrijfsniveau en niet op nationaal niveau.

Het komt dus voor dat werknemers in een bepaalde sector of bedrijf geen recht hebben op een eindejaarspremie.

Wil je weten of je recht hebt op een eindejaarspremie? Neem dan snel een kijkje in jouw individuele arbeidsovereenkomst of de collectieve arbeidsovereenkomst dat van toepassing is op jouw sector of bedrijf. ‍

Zo voorziet het grootste paritair comité van ons land, het PC200, dat ongeveer 500.000 bedienden vertegenwoordigt, de verplichte uitbetaling van een eindejaarspremie of dertiende maand voor alle bedienden die onder het PC200 vallen.

Meestal koppelen paritaire comités een bijkomende voorwaarde aan de uitbetaling van de eindejaarspremie zoals een anciënniteit van minstens 6 maanden binnen het bedrijf op het ogenblik van de uitbetaling van de eindejaarspremie. Dit is bijvoorbeeld het geval onder het PC200.

Hoor jij het in Keulen donderen als het over paritaire comités gaat? In deze blog over paritaire comités en cafetariaplannen geven wij jou een spoedcursus over wat nu precies een paritaire comité is!

Wat is een eindejaarspremie 2

Wanneer wordt de eindejaarspremie uitbetaald?

De uitbetaling van de eindejaarspremie valt meestal samen met de uitbetaling van het loon van de maand december, tenzij anders overeengekomen op ondernemingsvlak. Vandaar dat de eindejaarspremie vaak dertiende (13de) maand wordt genoemd, ter verwijzing naar de uitbetaling van een extra maandloon.