FAQ

Cafetariaplan

Cafetariaplan? Wat is dat voor een beest? Wat zijn de regels en is dat wel iets voor mij?

Welke paritaire comités komen in aanmerking om de eindejaarspremie te gebruiken als budget in het cafetariaplan?

Wat zijn paritaire comités?

Een paritair comité (of afgekort ‘PC’) is een orgaan dat is samengesteld uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties (VBO, UNIZO, UCM, Boerenbond) en vakbonden (ACV, ACLVB, ABVV). Ze werden in 1968 opgericht om ondernemingen met gelijkaardige activiteiten te groeperen en o.a. akkoorden te sluiten die bindend zijn voor de hele sector (bv. minimumlonen). Zo bestonden er op 1 januari van dit jaar 100 verschillende paritaire comités en 64 paritaire subcomités die elk hun eigen sectorspecifieke regels hebben.

Paritaire comités, eindejaarspremies en cafetariaplannen

Naast het bepalen van de minimumlonen (of “barema’s”), houdt het paritair comité ook de pen vast als het gaat over eindejaarspremies (of “dertiende maand”). Zo wordt o.a. het al dan niet verplicht invoeren van een eindejaarspremie, de berekeningswijze, het tijdstip en manier van toekenning bepaald door het paritair comité.

En net daar wringt het schoentje. Veel sectorale akkoorden (of “cao’s”) bepalen van oudsher immers dat eindejaarspremie uitbetaald moeten worden in ‘geld’. Een uitbetaling van een eindejaarspremie op een andere manier is dan ook -volgens de letter van het akkoord- niet mogelijk. En gezien deze sectorale akkoorden hoger staan in de “hiërarchie van de rechtsnormen” dan bv. een individuele arbeidsovereenkomst of een gebruik binnen de onderneming, kan een bedrijf niet van afwijken van de geldelijke uitbetaling van een eindejaarspremie.

Dit zorgt ervoor dat in veel traditionele sectoren de (zwaar belaste) eindejaarspremie niet als een budget kan dienen in het cafetariaplan. Een jammere zaak, gezien het cafetariaplan een heel populair instrument is geworden om werknemers zélf een deel van hun loonpakket te laten invullen, zonder dat dit de loonkost voor de werkgever verhoogd.

In de sectoren waar de eindejaarspremie verplicht in geld dient uitbetaald te worden, merken we wel dat er een trend ontstaat om (beperkte) bonussen toe te kennen als budget in het cafetariaplan. Hetzelfde geldt voor sectoren die geen eindejaarspremie kennen. Zo kunnen deze werknemers (veelal arbeiders) toch nog een budget inzetten om vakantiedagen, IT materiaal of fietslease te kiezen in het cafetariaplan. Kiezen ze finaal geen van de voordelen in het cafetariaplan, wordt de bonus alsnog in cash uitbetaald.

Brengt de toekomst raad?

Een toenemend aantal sectoren (zoals PC 100, 200, 307, 316, 329, 336, 341,..) wordt echter wel bewust van het belang van een flexibel loonpakket. Een loonpakket dat inspeelt op de persoonlijke noden van een werknemer kan immers een belangrijk argument zijn om voor een bepaalde werkgever te (blijven) kiezen. Tegen de achtergrond van de alom bekende war-for-talent die in quasi elke sector woedt, is een aantrekkelijk loonpakket dus geen overbodige luxe.

Deze vaststelling heeft recent geleid tot enkele concrete voorstellen om cafetariaplannen een wettelijke basis te geven. Een ‘cafetariaplanwet’ is er namelijk op dit moment nog niet. Een wet zou nochtans een doorbraak betekenen voor talloze werkgevers en werknemers, aangezien een wettelijke bepaling voorrang heeft op een akkoord gesloten binnen het paritair comité.

Payflip volgt alvast de ontwikkelingen rond cafetariaplannen en eindejaarspremies op de voet!‍

Indien je vragen hebt over hoe een cafetariaplan of eindejaarspremie precies in z’n werk gaat binnen jouw paritair comité, neem dan gerust contact op met een Payflip expert via maura@payflip.be.

Moet een werkgever alle voordelen aanbieden in een cafetariaplan

Nee, het is de werkgever volledig vrij om een zelfgekozen hoeveelheid voordelen aan te bieden in het cafetariaplan. Sommige bedrijven hebben een heel uitgebreid pakket. Andere bedrijven hebben een cafetariaplan met 1 of 2 voordelen. Dit is volledig vrij te kiezen aan de kant van de werkgever.

Payflip helpt je bij het maken van de juiste keuzes in uw bedrijf

Hoe verhoudt een cafetariaplan zich tegenover een MB?

Hoe verhoudt een cafetariaplan zich tegenover een MB?

Een cafetariaplan en een mobiliteitsbudget zijn beide elementen die door werkgevers aan werknemers kunnen worden aangeboden om meer flexibiliteit aan te bieden in het loonpakket.

Een cafetariaplan biedt werknemers de mogelijkheid om een deel van het loon te gebruiken om voordelen mee aan te kopen zodanig van een fiscaal voordeel te kunnen genieten. Dit budget kan voor verschillende voordelen worden gebruikt zoal multimedia, hospitalisatieverzekering voor je partner, extra bijdrage voor wagens, …

Een mobiliteitsbudget is een wettelijk geregelde keuze die door een werkgever kan worden aangeboden aan werknemers om een vastgesteld budget dat werknemers kunnen gebruiken om hun woon-werkverkeer te financieren. Hierbij kan het budget worden gebruikt voor verschillende vervoersmiddelen, zoals een fiets, openbaar vervoer of een leaseauto. Het mobiliteitsbudget biedt werknemers dus meer vrijheid en flexibiliteit in hun vervoerskeuzes.

In vergelijking met een cafetariaplan biedt een mobiliteitsbudget dus meer gerichte ondersteuning voor werknemers die hun woon-werkverkeer willen optimaliseren. Echter, een cafetariaplan biedt meer flexibiliteit in de keuze van arbeidsvoorwaarden en kan ook andere belangrijke arbeidsvoorwaarden bevatten, zoals een hoger pensioen of extra vakantiedagen.

Wat als een werknemer wordt ontslagen of ontslag neemt?

Als de werknemer uitdient, kan hij/zij helaas niet langer gebruik maken van het cafetariaplan 🥲

Volgende puzzel wordt gelegd:

 1. Voordelen
  1. Annuleren : we kijken welke voordelen er nog geannuleerd kunnen worden, bijvoorbeeld niet opgenomen vakantiedagen.
  2. Stopzetten ; Het voordeel hospitalisatieverzekering van gezinsleden en ambulante verzekering zullen stopgezet worden.
  3. Besteld: De voordelen multimedia en fiets kunnen dan weer niet geannuleerd worden, deze zijn immers al besteld en geleverd.

Budget eindejaarspremie Payflip werkt met het principe van de voorfinanciering van de eindejaarspremie doorheen het jaar. De werknemer kan dus zijn/haar toekomstige eindejaarspremie (die normaalgezien in december wordt uitbetaald)doorheen het jaar besteden in het cafetariaplan.

Wanneer de werknemer uit dienst gaat, gaan we kijken of hij/zij al dan niet recht heeft op een eindejaarspremie. Elke sector heeft hier verschillende regels over opgesteld.

Als bediende in PC200 ontvangt de werknemer bij zijn/haar uitdienst nog een pro rata eindejaarspremie en bijgevolg budget wanneer hij/zij meer dan 5 jaar anciënniteit heeft bij zijn/haar werkgever.

Heeft de werknemer minder dan 5 jaar anciënniteit bij zijn/haar werkgever dan heeft hij/zij geen recht op eindejaarspremie en bijgevolg dus ook geen budget.

Budget Bonus Wanneer de werknemer uit dienst gaat, heeft hij/zij nog steeds recht op de bonus.

Resultaat ?

Bij een positief resultaat heeft de werknemer minder voordelen genoten dan zijn/haar budget toeliet. Dit resterende saldo zal uitbetaald worden bij zijn/haar uitdienst.

Bij een negatief resultaat heeft de werknemer meer voordelen genoten dan zijn/haar budget toeliet. Dit saldo zal ingehouden worden van zijn/haar netto vertrekvakantiegeld.

Welke juridische documenten moeten worden opgesteld om met een cafetariaplan van start te gaan?

Welke juridische documenten moeten worden opgesteld om met een cafetariaplan van start te gaan?

Om met een cafetariaplan te starten, moeten de volgende juridische documenten worden opgesteld:

 1. Reglement cafetariaplan: dit document bevat de spelregels van het cafetariaplan, zoals wie er gebruik van kan maken, welke arbeidsvoorwaarden er geruild kunnen worden en welke regels er gelden voor de uitvoering van het plan.
 2. Bijlage bij de arbeidsovereenkomst: als het cafetariaplan pas na de start van de arbeidsovereenkomst wordt ingevoerd, moet er een bijlage bij de arbeidsovereenkomst worden opgesteld en individueel worden ondertekend waarin het cafetariaplan wordt opgenomen.
 3. Beloningsbeleid: het cafetariaplan kan gevolgen hebben voor het beloningsbeleid van het bedrijf. Daarom moet het beloningsbeleid worden aangepast.
 4. Policies: Afhankelijk van de voordelen die worden opgenomen in het cafetariaplan moeten er policies worden opgesteld voor de voordelen.

Het is belangrijk om deze documenten op te stellen voordat het cafetariaplan wordt geïmplementeerd, om duidelijkheid te verschaffen aan de medewerkers en om conflicten in de toekomst te voorkomen.

Payflip levert deze documenten aan als deel van de opstart fase van het cafetariaplan.

Wat zijn de nadelen van een cafetariaplan?

Een cafetariaplan kan enkele nadelen hebben voor zowel werkgevers als werknemers.

Een van de belangrijkste nadelen is dat het administratief gezien complex kan zijn om een cafetariaplan te implementeren en te onderhouden. Werkgevers moeten de regels en voorschriften van het plan goed begrijpen en ervoor zorgen dat ze consistent worden toegepast. Het is daarom belangrijk om met een partner samen te werken die voldoende begeleiding en ondersteuning geeft.

Daarnaast kan het voor werknemers verwarrend zijn om te beslissen welke opties het beste bij hun wensen en behoeften passen. Ze moeten ook goed geïnformeerd zijn over de voor- en nadelen van elke optie om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen.

Een ander nadeel van een cafetariaplan is dat het kan leiden tot ongelijkheid tussen werknemers. Werknemers met hogere lonen kunnen bijvoorbeeld meer profiteren van de belastingvoordelen van het plan dan werknemers met lagere lonen.

Ten slotte kan een cafetariaplan ook zorgen voor extra administratieve kosten voor werkgevers. Het opzetten en onderhouden van het plan, evenals het verstrekken van informatie en training aan werknemers, kan extra kosten met zich meebrengen.

Hoewel een cafetariaplan enkele nadelen kan hebben, kan het voor sommige werkgevers en werknemers nog steeds een aantrekkelijke optie zijn vanwege de flexibiliteit die het biedt. Het is belangrijk om de voor- en nadelen van het plan zorgvuldig af te wegen voordat u een beslissing neemt. Indien u met de juiste partij samenwerkt in het cafetariaplan, kunnen het grootste stuk van de nadelen worden gemitigeerd.

Wat zijn de voordelen van een cafetariaplan?

Wat zijn de voordelen van een cafetariaplan?

Een cafetariaplan is een flexibel beloningssysteem waarbij werknemers kunnen kiezen uit verschillende fiscaal gunstige voordelen. Hieronder worden enkele voordelen van een cafetariaplan opgesomd:

 • Flexibiliteit: Werknemers hebben de vrijheid om hun eigen verloningspakket samen te stellen op basis van hun individuele behoeften en prioriteiten. Dit resulteert in gelukkigere werknemers!
 • Retentie: Omwille van de grotere aantrekkelijkheid van het loonpakket en een loonpakket dat meer voldoet aan de individuele noden van de werknemers heeft een cafetariaplan een grote impact op de werknemersretentie binnen een bedrijf. Wat kostbare tijd en geld bespaart die normaal gezien in recrutering en opleiding wordt gestoken!
 • Fiscale voordelen: Een cafetariaplan kan fiscale voordelen bieden voor zowel werkgevers als werknemers. Werknemers kunnen bijvoorbeeld hun brutoloon ruilen voor bepaalde voordelen, waardoor ze minder belasting hoeven te betalen en meer waarde overhouden aan hun loon op het einde van de rit.
 • Aantrekkelijkheid werkgever: Een cafetariaplan kan een werkgever aantrekkelijker maken voor potentiële werknemers. Doordat het een netto hoger loon bezorgd aan werknemers, kan het een goede manier zijn voor een bedrijf om zich te onderscheiden van concurrenten en om talent aan te trekken en te behouden.

Het cafetariaplan van Payflip biedt al deze voordelen en meer. Wij geloven dat een cafetariaplan voordelig kan zijn voor zowel werkgevers als werknemers. Neem contact met ons op om te ontdekken hoe ons cafetariaplan jouw bedrijf kan helpen.