08 juni, 2021

De voordelen van een cafetariaplan

De voordelen van een cafetariaplan

We hebben al eens uitgelegd wat een cafetariaplan precies is, hoe je budget creëert en spendeert, en wat de regelgeving is rond cafetariaplannen. Maar wat zijn nu de voordelen van zo’n cafetariaplan voor zowel werkgever als werknemer?

Voor werknemers

Keuzevrijheid

Het grootste en meest voor de hand liggende voordeel voor werknemers is de absolute keuzevrijheid die een cafetariaplan biedt. Een cafetariaplan zorgt ervoor dat werknemers zélf hun loonpakket (deels) kunnen invullen. Het meest treffende voorbeeld hiervan zijn de vakantiedagen en de bedrijfswagen. Wil je als werknemer meer vakantiedagen en minder loon, of een kleinere bedrijfswagen en meer loon? Met een cafetariaplan bepaal je als werknemer zélf wat je belangrijk vindt.

Leestip: Soms kan een cafetariaplan ook nadelen met zich meebrengen. Lees ook dit blogbericht! Zo ben je 100% correct geïnformeerd.

Financieel voordeel

Een ander argument voor het cafetariaplan, waar veel minder werknemers van op de hoogte zijn, is het financieel voordeel dat voortvloeit uit de keuzes van een cafetariaplan. Wanneer loon wordt ingeruild voor extralegale voordelen, zijn hier vaak minder sociale zekerheidsbijdragen en belastingen op verschuldigd.

Voorbeeld: je ruilt binnen een cafetariaplan je dertiende maand in voor een (elektrische) fiets met catalogusprijs van €1.000. Het netto voordeel van deze omruiling ten opzichte van de uitbetaling van de eindejaarspremie in cash bedraagt meer dan 700 euro!

Als de werkgever deze €1.000 aan je zou uitkeren als cash, zou de werkgever immers eerst een werkgeversbijdrage van ongeveer 28% moeten betalen. Je brutoloon (hetgeen overblijft na aftrek van de werkgeversbijdrage) zou dus €720 zijn. Op deze €720 moet ook jij een sociale zekerheidsbijdrage voor werknemers van 13,07% betalen. Zo krijg je dus een ‘belastbaar loon’ van €626. Op dit bedrag moet je dan nog eens bedrijfsvoorheffing betalen. Deze bedrijfsvoorheffing is voor een dertiende maand aan de hoge kant (53,5%). Dit betekent dat er van de initiële som van €1000 minder dan €300 overblijft.

Wat als je de eindejaarspremie zou omruilen voor een fiets in het cafetariaplan? In het cafetariaplan gaat er €1.000 van je budget af, zijnde de aankoopprijs (leaseprijs) van de fiets voor de werkgever. Noteer dat de werkgever geen BTW kan recupereren op de aankoop van deze fiets als je deze enkel voor privé- en woon werkverplaatsingen gebruikt. Hoe wordt deze besteding van het budget behandeld langs de kant van de werknemer? Zéér voordelig! De fiscus aanvaardt immers dat, zelfs als de fiets alleen gebruikt wordt voor privéverplaatsingen, er geen ‘voordeel alle aard’ (waarop sociale bijdragen en belastingen worden geheven) berekend wordt op de fiets. (Over het voordeel van alle aard lees je alles hier.) Het enige wat de werknemer eventueel zal moeten betalen na het einde van de leaseperiode van de fiets, is de resterende waarde van de fiets (16%) aan de werkgever bij overname.

Wist je dat je werkgever je hierbovenop ook nog een netto fietsvergoeding van €0,24 per kilometer kan geven voor de woon-werk verplaatsingen die je elke dag aflegt?

Dit wil dus zeggen dat de keuze voor een fiets in het cafetariaplan een volledig fiscaal neutrale operatie is (€1.000 besteden is €1.000 krijgen). Als je dit vergelijkt met de cash uitbetaling van hetzelfde budget van dezelfde eindejaarspremie, wint de werknemer meer dan €700 netto! Geoptimaliseerd staat netjes!

De voordelen van een cafetariaplan 2

Voor werkgevers

Ook voor de werkgever zijn er heel wat voordelen verbonden aan de invoering van een cafetariaplan.

Employer Branding

Ten eerste geeft een cafetariaplan, zeker voor KMO’s, een heuse boost aan hun employer branding in een tijdperk gedomineerd door de war-for-talent. Werknemers, zowel jong als oud, worden alsmaar gevoeliger aan een werkgever die oog heeft voor hun persoonlijke noden. Ook op gebied van loon. Onderzoek van sociaal secretariaten Securex (2017) en Acerta (2019) toonde aan dat 70% van de werknemers het belangrijk vindt om zélf (een deel van) zijn loonpakket te kunnen samenstellen. De huidige arbeidskrapte maakt het dan ook een noodzaak om het verschil te maken met een flexibel loonbeleid, op maat van de individuele werknemer.

Onveranderde loonkost

Ten tweede is er geen invloed op de loonkost. Een cafetariaplan zorgt ervoor dat je werknemers hun huidig loon kunnen optimaliseren, zonder dat dat voor een meerkost bij de werkgever zorgt. Het cafetariaplan is dan ook een ideale optie voor bedrijven die hun werknemers een mooi extraatje willen geven, zonder daarbij zelf een financieel blauwtje te lopen.