26 mei, 2023

Nieuwste informatie over het mobiliteitsbudget

Nieuwste informatie mobiliteitsbudget

Het mobiliteitsbudget heeft onlangs een update gekregen! Op de officiële website over het mobiliteitsbudget zijn recent een aantal aanpassingen en verduidelijkingen gepubliceerd die enkele veelbesproken topics eindelijk verduidelijken! Dit brengt langverwachte verduidelijking voor werkgevers en HR-professionals! In deze blog geven we je een overzicht van wat er allemaal is veranderd en verduidelijkt.

Nieuwste informatie mobiliteitsbudget

Fietsvergoeding

De Belgische regering heeft verduidelijkt dat de wettelijk vastgelegde fietsvergoeding (0,25 EUR/km) voor woon-werkverkeer wel degelijk deel kan uitmaken van het mobiliteitsbudget, "voor zover sectorale verplichtingen dit niet verhinderen." Dit betekent dat de fietsvergoeding kan worden geïntegreerd in het mobiliteitsbudget en deel wordt van het budget dat een werknemer kan spenderen in de drie pijlers van het mobiliteitsbudget.

Uitzondering hierop: Als de fietsvergoeding al werd uitbetaald tot 3 maanden voor de implementatie van het mobiliteitsbudget maakt deze vergoeding er geen deel van uit.

Voor meer info: https://mobiliteitsbudget.be/nl/5-waar-kan-je-het-mobiliteitsbudget-aan-besteden#keuzes

Onderscheid tussen werknemers

In de laatste update heeft de Administratie verduidelijkt dat werkgevers wel degelijk onderscheid kunnen maken tussen verschillende groepen werknemers en alleen bepaalde mobiliteitsopties toestaan voor een goed gedefinieerde groep werknemers.

Meer info: FAQ 5.26 https://mobiliteitsbudget.be/nl/5-waar-kan-je-het-mobiliteitsbudget-aan-besteden#duurzaam1

Vervoersmiddelen aankopen voor anderen

De werknemer kan diens mobiliteitsbudget inzetten om duurzame vervoersmiddelen te financieren voor anderen dan zichzelf. Wat betreft abonnementen voor het openbaar vervoer en bedrijfsfietsen ben je als werknemer evenwel gelimiteerd. Dit kan voor niemand anders worden aangekocht dan voor de werknemer zelf of diens inwonende gezinsleden.

Meer info FAQ 5.33 https://mobiliteitsbudget.be/nl/5-waar-kan-je-het-mobiliteitsbudget-aan-besteden#gezinduurzaamvervoer

Leningen en interesten

Ook interesten en leningen die gedeeltelijk zijn gewaarborgd door een hypothecaire inschrijving en deels door een hypotecaire volmacht kunnen integraal worden verrekend op het mobiliteitsbudget.

Meer info FAQ 5.45 https://mobiliteitsbudget.be/nl/5-waar-kan-je-het-mobiliteitsbudget-aan-besteden#Hypothecaireinschrijvingvolmacht

Wat is de normale plaats van tewerkstelling?

De normale plaats van tewerkstelling wordt volgens de Administratie bepaald op een maandelijkse basis. Als gevolg daarvan kunnen de huisvestingskosten dus een maand wel en een andere maand niet worden vergoed via het mobiliteitsbudget.

Als er meerdere normale plaatsen van tewerkstelling zijn in dezelfde maand, verwijst de normale plaats van tewerkstelling voor die maand naar de plaats waar de meeste werkuren zijn gepresteerd tijdens die maand

De werkgever is vrij om te bepalen wat de beste methode is om de 10km-regel te beoordelen.

Meer info: FAQ 5.48: https://mobiliteitsbudget.be/nl/5-waar-kan-je-het-mobiliteitsbudget-aan-besteden#woonplaatsinbrengen

FAQ 5.46 https://mobiliteitsbudget.be/nl/5-waar-kan-je-het-mobiliteitsbudget-aan-besteden#afstand5k

Minimum- en maximumbedrag mobiliteitsbudget

De minimum- en maximumdrempels voor het mobiliteitsbudget hoeven niet telkens te worden geverifieerd wanneer er een verandering is in het bruto loon van de werknemer. De beoordeling van het mobiliteitsbudget tegen die drempels moet alleen worden gedaan op het moment van de aanvraag van het mobiliteitsbudget of wanneer het mobiliteitsbudget verandert als gevolg van een verandering in functie of promotie.

Meer info: FAQ 6.5 https://mobiliteitsbudget.be/nl/6-hoe-groot-het-mobiliteitsbudget#wijzigingbruto

Deeltijds werk past dit de bedragen aan?

De TCO moet worden afgezet tegen het bruto salaris dat de werknemer zou krijgen als gevolg van een voltijdse tewerkstelling. Als de werknemer overschakelt van een voltijds naar een deeltijds regime na het invoeren van het mobiliteitsbudget, heeft dit normaal gesproken geen invloed op het bedrag van het mobiliteitsbudget.

Meer info: FAQ 6.6 https://mobiliteitsbudget.be/nl/6-hoe-groot-het-mobiliteitsbudget#deeltijdstcobruto

Verduidelijkingen ivm brandstof kosten in de TCO

Indien brandstofkosten zijn opgenomen in de maandelijkse leaseprijs van de bedrijfswagen hoeven deze niet worden toegevoegd aan het Mobiliteitsbudget.

Dit is natuurlijk niet zo indien de brandstofkosten niet zijn opgenomen in de maandelijkse kostprijs van het leasecontract.

Op dat moment moeten de totale bruto brandstofkosten van de werknemer gedurende het jaar voorafgaand aan de aanvraag van het mobiliteitsbudget in aanmerking worden genomen.

Bij gebruik van een referentiebedrijfswagen moet ook rekening worden gehouden met een referentiebudget voor de brandstofkosten.

Aangezien het mobiliteitsbudget varieert in functie van de brandstofkosten van de werknemer, accepteren de autoriteiten dat het referentiebudget varieert in functie van het woon-werkverkeer van de werknemer onder welomschreven voorwaarden (zie FAQ 6.21).

Als de werknemer deeltijds werkt, is het mogelijk om het referentiebudget voor brandstofkosten te prorateren.

Wijzigingen in de Car Policy

Als het auto beleid "en cours de route" verandert en er bedrijfswagens met een lager budget (categorie) worden voorgesteld, heeft dit geen invloed op de werknemer met een bestaand mobiliteitsbudget. Uitzondering hierop is indien de budget verandering te maken heeft met een functieverandering of promotie. De datum van de aanvraag voor een mobiliteitsbudget is hierbij relevant

Meer info: FAQ 6.32

Belastingsvrije kilometervergoeding

Nieuw vanaf 01.01.2023, als de werkgever een vergoeding toekent voor professionele verplaatsingen, zal deze onderworpen zijn aan RSZ en belastingen.

Voilà nu ben je net als Payflip, helemaal up to date!

Raak je maar niet uitgelezen?