05 januari, 2022

Wat zijn aandelenopties voor werknemers?

Wat zijn aandelenopties voor werknemers

Er zijn 2 gangbare manieren om aandelen opties uit te keren aan je werknemers:

  • Aandelenopties (van je eigen bedrijf)
  • Warrants

Aandelenopties

In veel startups is het gangbaar om aandelenopties op het eigen kapitaal van het bedrijf aan te bieden aan werknemers.

Deze aandelenopties geven het recht aan werknemers om gedurende een bepaalde periode, de uitoefenperiode, aandelen aan te kopen van het bedrijf aan een vooraf overeengekomen prijs.

Belangrijk: je hoeft niet beursgenoteerd te zijn om aandelenopties aan te bieden aan werknemers!

Waarom aandelenopties?

Bij aandelenopties gaat het er om, net zoals bij de winstpremie, werknemers mee de vruchten te laten plukken van het succes van het bedrijf. Zij hebben er immers een groot deel toe bijgedragen.

Aandelenopties kunnen zowel toegekend worden aan de allereerste werknemers, top-notch werknemers of loyale werknemers. In dergelijke gevallen gaat het er immers om de werknemers te belonen voor het vertrouwen dat je in ze stelt om het bedrijf naar het volgende niveau te tillen: aandelenopties worden fiscaalvriendelijk toegekend aan de actuele waardering van het bedrijf en kunnen nadien (jaren later) omgezet worden in aandelen die in de tussentijd gemakkelijk tien keer zoveel waard zijn.

Net zoals bij warrants ben je volledig vrij om te beslissen aan welke werknemers je aandelenopties toekent.

(lees verder onder de afbeelding)

Wat zijn aandelenopties voor werknemers 2

Warrants

Warrants zijn een soort van aandelenopties. Bij warrants ga je eigenlijk opties op aandelen van beursgenoteerde bedrijven (gratis) schenken aan werknemers, die vervolgens deze aandelen meteen (of later) weer opnieuw verkopen.

Indien de aandelen meteen opnieuw verkocht worden moet er op deze verkoopprijs geen sociale bijdragen betaald worden (noch door de werknemer, noch door de werkgever). De werknemer moet enkel bedrijfsvoorheffing betalen op dit bedrag.

Concreet kan je warrants bestellen bij je bank of bij een derde partij als Bluetrees.

Voorwaarden Warrants

  • Het bedrag van de warrants mag maximaal 20% van het jaarlijkse vaste (en variabele) brutoloon van de werknemer bedragen;
  • Warrants kunnen geen deel uitmaken van een loonruil met het vast brutoloon;
  • In een cafetariaplan kan een cash bonus omgeruild worden voor warrants.