FAQ

Mobiliteitsbudget

Het wettelijk mobiliteitsbudget beter begrijpen? Vind hier terug wat wel en niet kan!

Waarom een mobiliteitsbudget invoeren?

Een mobiliteitsbudget invoeren heeft verschillende voordelen voor zowel werkgevers als werknemers. Ten eerste geeft het werknemers meer keuzevrijheid in hoe ze naar het werk reizen. In plaats van een vastgestelde reiskostenvergoeding of auto van de zaak kunnen werknemers zelf bepalen hoe ze hun mobiliteitsbudget besteden. Hierdoor kan bijvoorbeeld worden gekozen voor een elektrische fiets of het openbaar vervoer, wat kan bijdragen aan een duurzamere samenleving.

Daarnaast kan een mobiliteitsbudget ook kostenbesparend zijn voor werkgevers. In plaats van het vergoeden van vaste reiskosten, kan een mobiliteitsbudget worden ingesteld waarbij werknemers zelf hun keuzes maken. Hierdoor kan het budget efficiënter worden ingezet en kunnen kosten worden bespaard.

Tot slot kan het invoeren van een mobiliteitsbudget ook bijdragen aan het verminderen van filevorming en het verbeteren van de bereikbaarheid van bedrijven. Door werknemers meer keuzevrijheid te geven in hoe ze naar het werk reizen, kan de druk op de wegen worden verminderd en kan het openbaar vervoer beter worden benut.

Wat is een mobiliteitsbudget?

Een mobiliteitsbudget is een budget in een flexibel verloningsplan dat wordt gecreëerd doordat de werknemer afziet van de kostprijs van een wagen in het loonpakket. Dat budget kan wettelijk gezien in drie pijlers worden besteed. Duurzame wagens, alternatieve mobiliteit & huisvesting en cash uitbetaling.

Een mobiliteitsbudget kan op verschillende manieren worden ingezet. Zo kan een werknemer ervoor kiezen om een deel van het budget te gebruiken voor de aankoop of lease van een milieuvriendelijke auto of fiets. Ook kan het budget worden gebruikt voor het betalen van het openbaar vervoer, het huren van een deelauto of voor het betalen van de huisvestingskosten (huur, hypotheek)

Het mobiliteitsbudget wordt meestal vastgesteld op basis van de kostprijs van een wagen die een werkgever normaal gezien maakt om een leasewagen in het loonpakket van een werknemer aan te bieden.

Het Mobiliteitsbudget kan voordelen opleveren voor zowel de werkgever als de werknemer. Zo kan het bijdragen aan de duurzaamheid van het bedrijf en kan het zorgen voor een betere bereikbaarheid van het werk. Ook kan het mobiliteitsbudget voor de werknemer fiscale voordelen opleveren en kan het bijdragen aan een betere balans tussen werk en privé maar simpelweg ook een groter nettoloon betekenen voor de werknemer.

Wat is de Total Cost of Ownership?

TCO staat voor de ‘total cost of ownership’ van een bedrijfswagen - de totale kosten die verbonden zijn aan de terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen.

De Total Cost of Ownership van de wagen waarop een werknemer recht heeft of TCO wordt gebruikt in het wettelijk mobiliteitsbudget om te gaan bepalen wat het totale budget is dat een werknemer heeft om in de verschillende pijlers uit te geven. De TCO omvat alle kosten van een wagen, inclusief aankoopprijs, brandstofkosten, onderhoud, reparaties, verzekeringen en belastingen.

Hoe bereken ik de TCO?

In tegenstelling tot de klassieke leasebudgetten van bedrijfswagens, worden in een TCO aanpak àlle kosten meegeteld, met als belangrijkste extra factoren: de brandstof- of laadkosten en de (para)fiscale lasten.‍

Zo zal het TCO budget van een bedrijfswagen concreet bestaan uit:

  • de leasekosten (veelal inclusief verzekeringskosten en onderhoudskosten)
  • de brandstof- of laadkosten
  • de niet-aftrekbare BTW
  • de vennootschapsbelasting op de niet-aftrekbare autokosten
  • de CO2 solidariteitsbijdrage voor de sociale zekerheid
  • de onkostenvergoedingen gerelateerd aan de bedrijfswagen (bv. maandelijks forfait van EUR 15 voor parking)
  • verminderd met de eigen bijdrage betaald door de werknemer

Een concreet uitgewerkt voorbeeld van een TCO berekening kan je vinden via de link!

Hoe verhoudt een cafetariaplan zich tegenover een MB?

Een cafetariaplan en een mobiliteitsbudget zijn beide elementen die door werkgevers aan werknemers kunnen worden aangeboden om meer flexibiliteit aan te bieden in het loonpakket.

Een cafetariaplan biedt werknemers de mogelijkheid om een deel van het loon te gebruiken om voordelen mee aan te kopen zodanig van een fiscaal voordeel te kunnen genieten. Dit budget kan voor verschillende voordelen worden gebruikt zoal multimedia, hospitalisatieverzekering voor je partner, extra bijdrage voor wagens, …

Een mobiliteitsbudget is een wettelijk geregelde keuze die door een werkgever kan worden aangeboden aan werknemers om een vastgesteld budget dat werknemers kunnen gebruiken om hun woon-werkverkeer te financieren. Hierbij kan het budget worden gebruikt voor verschillende vervoersmiddelen, zoals een fiets, openbaar vervoer of een leaseauto. Het mobiliteitsbudget biedt werknemers dus meer vrijheid en flexibiliteit in hun vervoerskeuzes.

In vergelijking met een cafetariaplan biedt een mobiliteitsbudget dus meer gerichte ondersteuning voor werknemers die hun woon-werkverkeer willen optimaliseren. Echter, een cafetariaplan biedt meer flexibiliteit in de keuze van arbeidsvoorwaarden en kan ook andere belangrijke arbeidsvoorwaarden bevatten, zoals een hoger pensioen of extra vakantiedagen.