01 oktober, 2019

Corporate mobility practices: op naar een hervorming?

Corporate mobility practices op naar een hervorming

Menig inkt is al gevloeid over de coronacrisis en haar mogelijke toekomstige gevolgen. Is onze maatschappij voor-goed veranderd? Komt er een ongeëvenaarde economische ramp op ons af? Voor iedereen een vraag en voor niemand een weet. Wat wel duidelijk wordt, is dat bedrijven die hun huidige praktijken in vraag durven stellen en snel schakelen, hier waarschijnlijk sterker zullen uitkomen. Een praktijk die tegenwoordig niet aan deze oefening ontsnapt is het corporate mobility beleid van veel bedrijven. Zetten we koers naar een nieuw ‘mobili-teitsperk’ ?

Statistieken liegen niet!

In het kader van het Mo’vid-19 onderzoek van Espaces-Mobilités werden 3.200 Belgen ondervraagd over hun houding t.o.v. mobiliteit vóór en na de crisis. 43% van de deelnemers geeft aan de intentie te hebben om hun mobiliteitsgewoontes aan te passen na de crisis, vooral ten gunste van soft mobility oplossingen zoals fietsen, steps of wandelingen. Onder de soft mobility oplossingen doet de fiets het dan weer enorm goed. Dat de Belg zijn hart verloren heeft aan de tweewieler is geen verrassing, maar dat 34% van de Mo’vid-19 deelnemers zegt vaker een fiets of een scooter te gaan gebruiken als vervoermiddel na de crisis, kunnen we alleen maar toejuichen.

Deze trend wordt alleen maar bevestigd door de cijfers die o.a. Cowboy en Billy Bike publiceren naar het grote publiek. Cowboy, een Brusselse start-up die elektrische design fietsen op de markt brengt, zag zijn verkoop met 230% stijgen. De deelfietsen van Billy Bike klopte de laatste maanden af op een verdubbeling van het aantal ritjes. Ook in het bedrijfsleven neemt fietsverhuur alleen maar toe. Zo ontdekte mobiliteitsadviseur Cycle Valley ‘dankzij’ de coronacrisis een nieuw verdienmodel voor bedrijfsfietsen: de kortetermijnverhuur (per maand).

Dat de fiets aan een opmars bezig is, is ook de politiek niet ontgaan. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft een toolbox rond duurzame mobiliteit samengesteld n.a.v. de mobiliteitsbevindingen in crisistijd. Doel is om de Vlamingen ook na de corona-exit aan te zetten om te blijven fietsen door een budget van 3 miljoen euro te investeren in o.a. fietsstraten, extra fietsenstallingen en het verbreden van fiets-, wandel- en zebrapaden zodat mensen op 1,5 meter afstand van elkaar kunnen blijven.

Thuiswerk wordt gesmaakt!

De grootste impact op de mobiliteit kwam er ontegensprekelijk door de verplichting om thuis te werken. Waar thuiswerk voorheen nog niet zo ingeburgerd was in veel bedrijven en eerder gemeden werd uit wantrouwen voor de (on)productiviteit van de werknemers, werd het uiteindelijk de nieuwe verplichte regel.

Aan de kant van de werknemers stelt het Mov’id-19 onderzoek vast dat 42% van de werknemers enthousiast is om in de toekomst meer aan telewerk te doen. Thuiswerk zorgde dus voor positieve reacties en 79% van de deelnemers moedigt zelfs de promotie en ondersteuning van thuiswerk aan.

Ook langs de werkgeverskant werd er een belangrijke tegemoetkoming gedaan: de fiscus staat met een ‘covid ruling’ toe dat er per maand een nettovergoeding van EUR 126,94 betaald wordt aan de werknemer die een thuisbureau installeert in coronatijden. Naast dit bedrag kan er tevens een nettovergoeding van EUR 20 betaald worden voor het gebruik van eigen internet.

Dat thuiswerk een ‘keeper’ is, heeft ook Twitter begrepen. Twitter pakte twee weken geleden uit met de revolutionaire policy dat medewerkers ‘forever’ mogen thuis werken, indien ze dat wensen!

Corporate mobility 2.0 – maar hoe?

Het monopolie van de bedrijfswagen als corporate mobility oplossing dreigt langzaam aan te moeten plaatsmaken voor andere vormen van ‘flexibele mobiliteit’. Voor werknemers is de bedrijfswagen immers niet meer het paradepaardje van hun loonpakket. Ze willen dit budget liever in alle vrijheid spenderen aan andere, meer gepersonaliseerde mobiliteitsopties.

Ook veel werkgevers zien het invoeren van dit ‘mobiliteitsbudget’, i.e. de wet die toelaat om op een fiscaalvriendelijke manier de bedrijfswagen in te ruilen voor duurzame mobiliteitsalternatieven of cash, als een belangrijke troef om op te nemen als onderdeel van hun employer branding.

Let’s flatten the mobility curve!

Ondersteuning nodig voor je corporate mobility transformation? Neem alvast een kijkje op de website van Olympus Mobility of simuleer je ideale mobility policy op de website van Payflip!

Raak je maar niet uitgelezen?