22 augustus, 2022

Een cafetariaplan met de eindejaarspremie

Een cafetariaplan met de eindejaarspremie

It’s not a secret anymore: een cafetariaplan is een must! In deze client case over het cafetariaplan kom je snel te weten waarom een cafetariaplan bijdraagt tot de flexibiliteit van jouw loonbeleid, maar ook hoe een cafetariaplan er (voor onze klanten) concreet uitziet. Rest dan nog een belangrijke vraag: met welk budget ga ik het best te werk? “Met de eindejaarspremie!” luidt het antwoord van Payflip resoluut. De verschillende redenen worden voor jou hierna even opgelijst.

Een cafetariaplan met de eindejaarspremie

Reden #1: flexibilisering van de eindejaarspremie mogelijk dankzij sectorale CAO’s‍

Van “cash” uitbetaling van de eindejaarspremie naar flexibilisering: een interessante evolutie op het niveau van de paritaire comités en hun sectorale akkoorden (of CAO’s)…‍

Naast het bepalen van de minimumlonen (of “barema’s”), houdt het paritair comité ook de pen vast als het gaat over de eindejaarspremie (of “dertiende maand”). Zo wordt o.a. het al dan niet verplicht invoeren van een eindejaarspremie, de berekeningswijze, het tijdstip en manier van toekenning bepaald door het paritair comité. Wil je even meer te weten komen over de eindejaarspremie? Lees dan eerst onze blogpost over de eindejaarspremie.

Dat de eindejaarspremie in “cash” moet worden uitbetaald, is voor de meeste paritaire comités nog steeds het uitgangspunt. Een uitbetaling van de eindejaarspremie op een andere manier is dan ook niet mogelijk. Gezien de sectorale CAO’s hoger staan in de “hiërarchie van de rechtsnormen” dan bv. een individuele arbeidsovereenkomst of een gebruik binnen de onderneming, kan een werkgever niet afwijken van de geldelijke uitbetaling van een eindejaarspremie.

Toch heeft zich de laatste jaren een positieve evolutie voorgedaan m.b.t. de flexibilisering van de eindejaarspremie! Zo laten een aantal paritaire comités de flexibilisering van de eindejaarspremie toe. Deze flexibilisering wordt in sectorale CAO’s vastgelegd en voorzien dat de (alternatieve) toegekende voordelen - in ons geval in een cafetariaplan - tenminste evenwaardig moeten zijn als de eindejaarspremie! ‍

Zo laat het grootste paritair comité van ons land, het paritair comité 200, een flexibilisering van de eindejaarspremie toe. Meer dan 400.000 bedienden kunnen aldus hun loonpakket op maat samenstellen! Naast het paritair comité 200, laten ook andere paritaire comité een flexibilisering van de eindejaarspremie toe:

  • paritair comité 201;
  • paritair comité 317;
  • paritair comité 110;
  • paritair comité 227;
Een cafetariaplan met de eindejaarspremie 2

Reden #2: de eindejaarspremie als interessant budget

België maakt deel uit van de zwaarst belaste landen van Europa. Inzonderheid wordt het loon in ons land onderworpen aan hoge belastingen. Niets is minder waar voor de eindejaarspremie. Naast de gewone RSZ werknemersbijdrage (13,07%), is de eindejaarspremie onderworpen aan een exceptionele bedrijfsvoorheffing (tot 53,5%). Dit is te verklaren door het feit dat de eindejaarspremie beschouwd wordt als een bijkomend, exceptioneel looncomponent. ‍

In vergelijking met jouw maandelijks brutoloon, zal je netto minder overhouden van jouw eindejaarspremie (zowat 70% gaat naar Vadertje Staat)! 👇👇

Een cafetariaplan met de eindejaarspremie 3

Wat betekent de eindejaarspremie in het cafetariaplan?

Naast het feit dat je met méér zal kunnen doen met jouw eindejaarspremie (in vergelijking met een normale cash uitbetaling), krijg je bovendien ook méér budget dat je aan voordelen kan besteden! 💃 Hoe komt dit? Eén van de belangrijkste principes binnen het cafetariaplan is de kostenneutraliteit in hoofde van de werkgever. Dit betekent concreet dat het budget eindejaarspremie in het cafetariaplan neerkomt op de samentelling van de bruto eindejaarspremie en de RSZ patronale bijdrage (+/- 28%).

Concreet voorbeeld: stel dat je recht hebt op een bruto eindejaarspremie van 3.000 EUR. De RSZ patronale bijdrage van jouw werkgever bedraagt 28%. Je zal dan recht hebben op een budget van 3.840 EUR. Top nieuws, niet?

Een cafetariaplan met de eindejaarspremie 4