19 juli, 2021

Het voordeel van alle aard… een klassieker op de loonfiche

Het voordeel van alle aard

Voordelen van alle aard (VAA); je zal ze sowieso al gezien hebben op je loonfiche. Maar wat zijn VAA precies, en hoe worden ze belast?

VAA zijn goederen of diensten die een werkgever gratis of tegen een lage prijs aan een werknemer voor privégebruik aanbiedt. De mogelijkheden zijn eindeloos. Een bedrijfswagen, een gsm met abonnement, een laptop, internetaansluiting, maar bijvoorbeeld ook huishoudpersoneel, gratis elektriciteit of zelfs goedkope leningen kunnen als voordeel aan de werknemer worden toegekend.

De overheid beschouwt deze ‘voordelen van alle aard’ in het algemeen als een vorm van loon. Op de waarde van de voordelen van alle aard zullen dus zowel belastingen als socialezekerheidsbijdragen (RSZ) verschuldigd zijn.

Hoe worden de voordelen berekend?

In principe stemt de waarde van het voordeel van alle aard overeen met de effectieve waarde van het privégebruik van de goederen of diensten. Voor veel voordelen werd echter door de overheid een forfaitair bedrag vastgesteld. Dit betekent dat een vast bedrag gekleefd werd op de waarde van het voordeel.

Voor een PC bijvoorbeeld wordt het voordeel geschat op 72 euro per jaar, voor een internetverbinding is dat 60 euro per jaar. Het zijn deze bedragen waarop de werknemer personenbelasting betaalt.

Hoe werkt het praktisch?

Meestal worden de VAA verrekend via het maandelijkse loon. Het sociaal secretariaat telt dan maandelijks een bedrag bij het loon om de te betalen RSZ en bedrijfsvoorheffing (= voorschot op belastingen) te berekenen.

Een eenvoudig voorbeeld: een werkgever stelt een werknemer een gsm ter beschikking. De werknemer gebruikt deze gsm naast het werk ook in zijn privéleven. De waarde van dit privégebruik is forfaitair vastgelegd op 3 euro per maand.

Op de maandelijkse loonbrief wordt de waarde van het VAA eerst bij het brutoloon geteld. Dit is nodig om op het totaalbedrag RSZ en bedrijfsvoorheffing in te houden. Om vervolgens bij het nettoloon uit te komen, wordt het bedrag van het VAA uiteraard weer in mindering gebracht. Het voordeel bestaat immers uit het gebruik van de gsm, en niet uit een vergoeding van 3 euro.

Met deze blog willen we flexibel verlonen toegankelijk maken voor KMO’s. Nog steeds niet zeker hoe te beginnen? Bezoek onze website payflip.be of stuur ons een mailtje op info@payflip.be.