23 december, 2022

Wanneer is het beste moment in het jaar om een cafetariaplan in te voeren?

Beste moment jaar invoeren cafetariaplan

Cafetariaplannen worden alsmaar populairder - sommige dingen zijn gewoon een feit. Vandaar dat KMOs massaal op zoek gaan naar antwoorden op héél praktische vragen zoals “wanneer is het ideale moment om een cafetariaplan in te voeren”. Gezien de link tussen een cafetariaplan en een eindejaarspremie al snel gelegd wordt, denken velen dat de invoering van zo’n plan in december dient te gebeuren. Niets is minder waar! Lees hieronder de ware toedracht rond een goede cafetariaplan timing in 2024 en ga aan de slag!

Cafetariaplan budgetten spelen een belangrijke rol

Zoals uitvoerig wordt uitgelegd in ons cafetariaplan e-book, bestaat een cafetariaplan enerzijds uit een “budget kant” en anders een “benefit kant”. Het ene dient uiteraard om het andere te kunnen bekostigen 😉. De populairste budgetten anno 2024 zijn eindejaarspremies en bonussen. En omdat deze budgetten veelal verbonden zijn met het jaareinde, denken vele KMO’s dat cafetariaplannen dan ook in december dienen gelanceerd te worden.

Laat ons dit even nuanceren!

Cafetariaplan wanneer invoeren

Eindejaarspremie als budget

‍Cafetariaplannen met eindejaarspremie budget worden veelal gelanceerd in het eerste kwartaal van het kalenderjaar. Waarom is dit? Omdat het budget in het cafetariaplan een “voorfinanciering” is van de eindejaarspremie van datzelfde kalenderjaar. Dus in plaats van de cash uitbetaling van de eindejaarspremie in december, wordt de eindejaarspremie reeds ter beschikking gesteld in de maand januari bijvoorbeeld. Zo hebben werknemers vervroegd zeggenschap over dit bedrag en kunnen ze het budget doorheen het jaar reeds spenderen aan voordelen (benefits) waarvan ze het onmiddellijk genot hebben (denk aan vakantiedagen of een fiets). De waarde van de gekozen benefits komt dan eenvoudigweg in mindering van de cash eindejaarspremie die zal betaald worden in december.

Daarom is het aan te raden om met het oog op een lancering in januari van het jaar, de voorbereiding van het cafetariaplan te starten in het laatste kwartaal van het voorgaande jaar. Dit is evenwel geen verplichting! Een cafetariaplan voorbereiding kan perfect starten in februari, om in maart of april live te gaan. Cafetariaplan launches tijdens de zomer zijn in de minderheid. Alhoewel ze super interessant zijn om tijdens de vakantie alsnog een HR momentum te creëeren!

🗓️ Het cafetariaplan hoogseizoen voor voorbereiding en lancering is hier september tot juni.

Cafetariaplan kalender wanneer invoeren

Bonus(sen) als budget‍

Cafetariaplannen met bonussen worden doorheen het hele jaar voorbereid en gelanceerd, zonder beperkingen. Waarom is dit? Omdat het budget in het cafetariaplan het alternatief is van de uitbetaling van de bonus in cash. Via het cafetariaplan krijgen werknemers immers de mogelijkheid om (eventueel naast cash) ook voor andere voordelen te kiezen met de bonus die op dat moment al verworven is. Dit in tegenstelling tot de eindejaarspremie die voorgefinancierd wordt. Dus in plaats van de cash uitbetaling van de bonus op moment dat de bonus verworven is (na meten van prestaties bv.), wordt de bonus gewoon ter beschikking gesteld in het cafetariaplan om daar vrij besteed te worden aan allerlei voordelen (ter aanvulling op cash - cash blijft altijd een optie). Zo hebben werknemers op hetzelfde moment zeggenschap op het bedrag als in de situatie zonder cafetariaplan, alleen hebben ze meer mogelijkheden om de bonus te transformeren in voordelen (benefits) waar ze meer (fiscaal) genot van hebben.

🗓️ Het cafetariaplan hoogseizoen voor voorbereiding en lancering is hier het volledige jaar door.

Weet je graag alles over flexibel verlonen?