FAQ

Payflip tool

Over hoe de Payflip tool werkt en welke meerwaarde Payflip brengt binnen je loonpakket.

Als werkgever, waarvoor kan je de Payflip tool gebruiken?

Payflip is een tool voor het beheer van het flexibel verloningsplan binnen een bedrijf. De tool is zowel een manier om te communiceren over het flexibel verloningsplan naar werknemers als om het flex benefit plan te beheren aan HR kant.

De werknemer heeft toegang tot een webshop omgeving voor voordelen waarin de geselecteerde budgetten kunnen worden gebruikt om extralegale voordelen aan te kopen, documenten te ondertekenen en fiscale voordelen van het flex income plan te simuleren.

Aan werkgeverskant kan de HR admin het reilen en zeilen rond het flexibel verloningsplan volledig zelf beheren. In de Payflip tool kan het HR team de geselecteerde budgetten toevoegen, voordelen openzetten, werknemers gegevens opladen, communicatie met het sociaal secretariaat over het flex income plan beheren en gemaakte keuzes door werknemers goed of afkeuren.

Als werknemer, waarvoor kan je de Payflip tool gebruiken?

Payflip voor de werknemer is een soort “benefit e-shop” waarin flexibele budgetten kunnen worden gebruikt om extralegale voordelen aan te kopen, documenten te ondertekenen en fiscale voordelen van het flex income plan te simuleren.

In de tool kan een werknemer zelf voordelen aankopen via geintegreerde partners zoals Coolblue of fietslease bedrijven en een goed overzicht hebben van de budgetten die hij of zij ter beschikking heeft in het flex income plan.

Welke budgetten kan je flexibel besteden in de Payflip tool?

Een flexibel verloningsplan is een loonpakket waarbij werknemers kunnen kiezen uit verschillende voordelen die bij hun persoonlijke situatie passen. Het is belangrijk om het budget voor het flexibel verloningsplan te bepalen voordat het plan wordt geïmplementeerd.

Om het budget te bepalen, moet u rekening houden met verschillende factoren, zoals het huidige reeds bestaande loonpakket en het paritaire comité waarin uw onderneming zich bevindt. Verschillende reeds bestaande budgetten kunnen in het flexibel verloningsplan worden gebruikt. Denk hierbij aan de de huidige kostprijs van de wagen, eindejaarspremie (afhankelijk van het paritaire comité), bestaande individuele bonussen zoals sales commissies of een percentueel deel van het salaris van de werknemer.

Sommige bedrijven starten hun flexibel verloningsplan ook met een nieuw gecreëerd budget zoals een specifiek opleidingsbudget, smartphonebudget of een individuele bonus in het leven geroepen specifiek om te flexibiliseren. Dit is vaak het geval in paritaire comités waar de eindejaarspremie niet kan worden geflexibiliseerd.

Bij de opstart van een flexibel verloningsplan met Payflip zal u de nodige begeleiding ontvangen om hierin de juiste keuzes te maken aangepast aan uw bedrijf en noden.

Welke benefits kan je kiezen in de payflip tool?

Benefits overzicht

Flexible work benefits

Extra vakantiedagen

In een cafetariaplan kan een werknemer extra vakantiedagen aankopen. Het gaat om extralegale vakantiedagen 🏖 Dit zijn dagen die je krijgt bovenop het wettelijk vastgelegde aantal dagen jaarlijkse vakantie.

Wanneer een werknemer onbetaald verlof opneemt tellen deze dagen niet als gewerkte dagen. De extra vakantiedagen die men aankoopt via je flex reward plan hebben geen negatieve impact op het aantal effectief gewerkte dagen.

Multimedia

In een cafetariaplan kan een werkgever het Multimedia voordeel aanbieden. Dit laat een werknemer toe om met de budgetten in diens flexibel verloningsplan toestellen aan te kopen die kunnen gebruikt worden voor werk en privégebruik.

Het type toestellen die kunnen worden gekozen zijn de volgende:

 • Smartphones
 • Smarphone accessoires
 • Laptops
 • Laptop accessoires
 • Tablets
 • Tablet accessoires

Tijdens de afschrijvingsperiode blijft de werknemer eigenaar van het toestel en wordt het terbeschikking gesteld aan de werknemer tegen de aanrekening van een voordeel alle aard op de loonstrook. Na de afschrijfperiode heeft de werknemer de mogelijkheid om het toestel aan te kopen voor de restwaarde.

Individueel pensioensparen

Er zijn 3 ‘pijlers’ van pensioensparen:

 1. Je wettelijk pensioen. Dit bouw je op door sociale zekerheidsbijdragen te betalen op je loon.
 2. Je collectief aanvullend pensioen. Dit is de zogenaamde ‘groepsverzekering’ die je vaak bij je bedrijf ontvangt.
 3. Je individueel pensioensparen. Dit gebeurt meestal via je bank of verzekeringsmakelaar.

De terugbetaling van de premies pensioensparen in het flexibel verloningsplan gaat over deze derde pijler: het individueel pensioensparen via je bank of verzekeringsmakelaar.

Voor 2021 was het maximum bedrag aan premies voor dit soort pensioensparen 990 euro of 1.270 euro. Jouw premies aan individueel pensioensparen kan een werknemer laten terugbetalen met een budget in je flexibel verloningsplan.

Cash benefits

Warrants

Een warrant is een financieel instrument dat het recht geeft om aandelen te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs en tijd. Het wordt vaak gebruikt in loonpakketten als een manier om werknemers te belonen en te motiveren.

Warrants kunnen deel uitmaken van het cafetariaplan voordelenpakket omdat dit een zeer voordelig systeem is om individuele bonussen mee uit te betalen.

Uitbetaling

Een werknemer kan in een flex income plan steeds kiezen om de budgetten te laten uit te betalen aan dezelfde voorwaarden zoals de budgetten normaal worden uitbetaald als ze niet zouden geflexibiliseerd zijn.

Ter illustratie, een werknemer kan steeds kiezen om een eindejaarspremie te laten uitbetalen zoals gebruikelijk.

Mobility benefits

Wagens

In een flexibel verloningsplan kan de wagen worden toegevoegd als voordeel op twee manieren.

 • Een werknemer die geen recht heeft op een wagen in het loonpakket kan een wagen worden aangeboden in het flex income plan. De wagen wordt in de meeste gevallen dan bekostigd met een stuk van het brutoloon
 • Een werknemer die recht heeft op een wagen in het loonpakket maar een wagen met een hogere kostprijs wilt verkrijgen dan de wagen die wordt aangeboden kan, indien dit aangeboden wordt, hiervoor een budget in diens flexibel verlonings plan gebruiken.

Fietsen

De fiets kan worden gekozen als voordeel in een flexibel verloningsplan en is een van de meest interessante voordelen die daarin kunnen worden aangeboden. Dit is omwille van de combinatie van het fiscaal zeer gunstig regime dat er aan vasthangt, de grotere bedragen die erbij komen kijken om een fiets te leasen of te kopen en de stijgende populariteit van het fietsen.

De voorwaarde om een fietsleasing in een flex income plan op te nemen is dat de werknemer op regelmatige basis de aangekochte of geleasede fiets gebruikt voor woon-werk verkeer

Deelmobiliteit

Deelmobiliteit zoals deelwagens (Cambio, Poppy,…), deelfietsen en steps kunnen worden opgenomen in het flexibel verloningsplan in de context van het wettelijk mobiliteitsbudget waarbij het budget van de wagen op dewelke een werknemer recht heeft en niet wordt gekozen kan worden gebruikt voor uitgaven in verschillende pijlers binnen dewelke het voordeel deelmobiliteit past.

Openbaar Vervoer

Abonnementen en tickets voor het openbaar vervoer kunnen worden opgenomen in het flexibel verloningsplan in de context van het wettelijk mobiliteitsbudget. Het mobiliteitsbudget is een budget in het flex income plan waarbij het budget van de wagen op dewelke een werknemer recht heeft en niet wordt gekozen kan worden gebruikt voor uitgaven in verschillende pijlers binnen dewelke het voordeel openbaar vervoer past.

Huisvestingskosten

Binnen het wettelijk mobiliteitsbugdet kan worden gekozen voor de terugbetaling van huisvestingskosten met het budget van een niet gekozen wagen waar een werknemer recht op heeft in diens loonpakket.

Onder huisvestingskosten worden kosten van de huur en hypotheek betalingen en interesten gerekend.

Wellbeing benefits

Ziekteverzekering

De ziekteverzekering of uitbreiding daarop (bvb voor gezinsleden) kan worden betaald via het flexibel verloningsplan. Dit zorgt voor een grotere flexibiliteit in het loonpakket omdat de werknemer zelf kan beslissen om zich aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekeraar

Ambulante kostenverzekering

Indien uw hospitalisatieverzekering een aanbod heeft om ook ambulante kosten te verzekeren kan dit eveneens in het flexibel verloningspakket worden opgenomen. Deze ambulante kostenverzekering dekt medische kosten die niet door de mutualiteit en door de hospitalisatieverzekering zijn gedekt. Dit is dan ook een zeer interessant voordeel.

Hoe werkt Payflip samen met het sociaal secretariaat?

Hoe werkt Payflip samen met het sociaal secretariaat?

Payflip verzorgt alle communicatie omtrent het cafetariaplan naar uw sociaal secretariaat. Aan uw sociaal secretariaat wordt maandelijks een samenvatting bezorgd van de keuzes die gemaakt zijn in het flex income plan zodat de nodige aanpassingen kunnen worden gemaakt op de loonstroken van de werknemers.

Wanneer de uitbetalingsdatum van een bepaald budget eraan komt (bvb eind december voor de eindejaarspremie) krijgt het sociaal secretariaat ook daarover de juiste informatie toegestuurd. Zodanig dat er geen fouten op de loonbrieven terecht komen die later moeten worden rechtgezet.

Uw sociaal secretariaat rekent u geen extra kosten aan voor deze communicatie vanuit het Payflip platform

Met welke leveranciers werkt Payflip samen?

De Payflip tool werkt voor elke aanbieder op markt met betrekking tot elk voordeel.

Voor bepaalde voordelen zijn er zelfs geintegreerde leveranciers. Werken met een geïntegreerde leverancier verminderd de hoeveelheid werk zeer drastisch. Aangezien de werknemer rechtstreeks via de webshop of het platform van de leverancier de aankoop kan doen, haalt het het aankoop, tracking en leveringsproces weg bij het HR team.

Payflip heeft de volgende leveranciers geïntegreerd: Coolblue, o2o, Pluginvest, KBC Autolease, Cyclis, Cyclobility, Lease-A-Bike,…

Wat is de pricing van de Payflip tool?

De Payflip pricing is opgesplitst in 2 delen:

 • Prijs per vennootschap(sgroep): Deze prijs bedraagt alle kosten voor de opstart, onderhoud, support en jaarlijkse consultancy die we organiseren in verband met je flexibel verloningsplan.
 • Prijs per werknemer: Deze prijs dekt de waarde die aan de kant van de werkenemer wordt geleverd. Deze dekt o.a. de toegang tot de werknemers tool, de api calls bij de geïntegreerde partners en de chatfunctie die werknemers kunnen gebruiken om support te krijgen op tool-niveau zowel als op juridisch niveau

De prijs hangt van de grootte van het bedrijf af. Je kan deze hier berekenen voor jouw bedrijf