01 april, 2021

Auteursrechten voor creatieven = Fiscaalvriendelijk

Auteursrechten voor creatieven Fiscaalvriendelijk

Wanneer een software developer, designer, marketeer, consultant of andere ‘creatieve’ werknemer auteursrechtelijk beschermde werken tot stand brengt, behoren de auteursrechten in principe toe aan de werknemer (en niet aan de werkgever!).

Dit is de reden waarom het merendeel van de arbeidsovereenkomsten bepaalt dat een werknemer afstand doet van ‘alle eigendomsrechten op de creaties die hij/zij maakt in het kader van de tewerkstelling’, zonder vergoeding.

Beide partijen kunnen evenwel overeenkomen een deel van het brutoloon te beschouwen als een vergoeding voor de overdracht van de auteursrechten op deze creaties. Deze vergoeding is in principe belastbaar als roerend inkomen, i.p.v. beroepsinkomen.

Voorwaarden?

Ten eerste moet het gaan om auteursrechtelijk beschermde werken, i.e. originele werken die een concrete vorm hebben. Een louter idee wordt dus niet aanvaard, de creatie van software, brochures en presentaties wel. Daarnaast dient de overdracht en de daarbij horende vergoeding schriftelijk overeengekomen te worden.

Voordeel?

De werknemer geniet op dit roerend inkomen een zeer voordelig belastingtarief van amper 15% (met forfaitaire kostenaftrek zelfs 7,5%!). Een sociale zekerheidsbijdrage van 13,07% blijft van toepassing. Zodoende bouwt de werknemer even goed sociale rechten op op dit deel van het loon. Dit alles terwijl de kosten voor de werkgever gelijk blijven.

Administratie?

De werkgever dient de vergoeding voor auteursrechten te vermelden op fiche 281.45. Daarenboven zal hij ook een aangifte in de roerende voorheffing moeten indienen. De werknemer zal dit roerend inkomen moeten aangeven in de aangifte personenbelasting (hierdoor wordt het voordelige belastingtarief verhoogd met de gemeentebelasting).

Ruling?

Een zogenaamde ‘ruling’ (akkoord) gesloten tussen de werkgever en de fiscus biedt absolute rechtszekerheid over de correcte toepassing van het regime van auteursrechten. Zo wordt een bindende afspraak gemaakt over het percentage van het brutoloon van de werknemer(s) dat fiscaalvriendelijk kan uitbetaald worden in auteursrechten.

Benieuwd wat de impact van deze verloningstechniek kan zijn op jouw loonbeleid? Probeer een gratis simulatie opwww.payflip.be/auteursrechten!