04 december, 2023

De Kracht van Employee Benefits: Kinderopvang als Gamechanger

Afbeelding kinderopvang

In een competitieve arbeidsmarkt, waar organisaties in een constante strijd verwikkeld zijn om talent aan te trekken en te behouden, spelen employee benefits in een loonpakket een onmiskenbare rol. Het aanbieden van aantrekkelijke voordelen is meer dan een middel om werknemers tevreden te stellen; het is een strategische zet die de productiviteit, betrokkenheid en het algehele succes van een organisatie kan versterken.

In deze blogpost zoomen we in op een specifiek benefit dat heden ten dage veel interesse wekt in de HR wandelgangen: kinderopvang. We onderzoeken hoe organisaties dit voordeel in hun salarispakket kunnen inzetten om een productieve werkomgeving te creëren die zowel werknemers als werkgevers ten goede komt.

Wellbeing benefits

Naast o.a. flexible work benefits en mobility benefits (lees meer over de verschillende soorten benefits in dit e-book) lijken ook wellbeing benefits aan een grote HR opmars bezig. Daar heeft de toenemende werkdruk en een veranderende werkomgeving na de corona pandemie uiteraard alles mee te maken.

Wellbeing benefits zijn voordelen die zich richten op de fysieke en mentale gezondheid van de werknemers. Deze zijn niet meer weg te denken uit de Belgische loonpakketten! Waarom? Easy: een gezonde werknemer is over het algemeen gelukkiger, en dus ook op de werkvloer, en productiever! Lees meer over de soorten wellbeing benefits in het hierboven vermelde e-book.

Kinderopvang als employee benefit

De noodzaak van kinderopvang werd in België benadrukt toen de Vlaamse regering in het najaar van 2023 besloot om 270 miljoen euro extra te investeren in kinderopvang, na een week van intensieve discussies. Een voor de hand liggende oplossing die maar zijdelings werd besproken, is het idee om bedrijven te laten investeren in de kinderopvang van hun werknemers (De Tijd, 2023).

Hoe kunnen bedrijven hierin een rol spelen? Het antwoord is bijzonder eenvoudig: via het cafetariaplan. Dit flexibele verloningssysteem stelt werknemers in staat om een deel van hun loonpakket om te ruilen voor fiscaal gunstige voordelen die beter aansluiten bij hun persoonlijke behoeften. Dit kan uiteenlopen van extra vakantiedagen tot een bijdrage aan het welzijn van de werknemer, zoals kinderopvang.

Werkgevers bieden al allerlei voordelen aan via cafetariaplannen, zoals verzekeringen die de kosten van beugels en lenzen dekken. Om burn-out tegen te gaan, investeren bedrijven in sport en mentale gezondheid. Maar als het gaat om het welzijn van ouders met jonge kinderen, wordt er zelden gekeken naar de werkelijke bron van stress: het vinden van geschikte opvang, het hopen dat hun kind niet ziek wordt, op tijd thuiskomen na een lange werkdag, en nog eten moeten bereiden.

Wellbeing voordelen zijn essentieel in Belgische loonpakketten. Een gezonde werknemer is niet alleen gelukkiger, maar ook productiever. Organisaties die in deze voordelen investeren, zien vaak een lager ziekteverzuim en hogere prestaties.

Kinderopvang binnen een bedrijfscontext lijkt dus de beste investering voor mentale gezondheid en een goede work-life balance voor zowel vrouwen als mannen. Het biedt gelijke kansen voor persoonlijke ontwikkeling en carrièregroei binnen de organisatie. Bovendien ondersteunt het kinderverzorgers met een professioneel kader (De Tijd, 2023).

Next steps?

Politieke partijen pikken dit ook op en lijken de work-life balance van werknemers te willen faciliteren door hen via de werkgever een fiscaalvriendelijke optie tot kinderopvang aan te bieden. Het zou hierbij gaan om kinderopvangplaatsen die rechtstreeks via een cafetariaplan worden aangeboden, niet om de oprichting van een eigen kinderopvang op de werkvloer. Op deze manier worden de kosten voor kinderopvang opgenomen in het loonpakket (onder het cafetariaplan) en komen ze er niet nog eens bovenop.

Tot slot wint de terugbetaling van kinderkampen aan populariteit. Door dit als een benefit op te nemen in een flexibel verloningsplan, wordt de pillar van wellbeing benefits uitgebreid. Dit kan vrij van RSZ-bijdragen gebeuren tot een maximum van € 600 per kind, per jaar.

Benieuwd hoe Payflip je hierbij kan ondersteunen?

Neem contact op