29 december, 2021

Hoe ziet de toekomst van de bedrijfswagen er uit?

Hoe ziet de toekomst van de bedrijfswagen er uit

De bedrijfswagen blijft razend populair in België. In 2019 was het aandeel van de bedrijfswagen in de Belgische autoverkoop maar liefst 57%. De werkende Belg heeft dus niet enkel een baksteen, maar ook een bedrijfswagen in de maag.

Dit hoeft niet te verbazen. Als werknemer betaal je immers enkel belastingen op het privégebruik van je bedrijfswagen. Ook als werkgever blijft de bedrijfswagen razend interessant. De wagenkosten zijn voor een groot deel aftrekbaar.

Maar wat brengt de toekomst voor de bedrijfswagen?

Hoe ziet de toekomst van de bedrijfswagen er uit 2

Wat brengt de toekomst voor de bedrijfswagen?

Voorlopig is er weinig politieke animo om het systeem van bedrijfswagens volledig om te gooien. De regering heeft dit jaar een akkoord bereikt om het bedrijfswagenpark te vergroenen maar van het bedrijfswagenpark verminderen is er hoegenaamd geen sprake.

Op 18 mei 2021 sloot de regering De Croo het volgende akkoord:

Voor bedrijfswagens

Vanaf 2026 genieten alleen nog emissievrije bedrijfswagens van een fiscale aftrek. De aftrek bedraagt concreet:

 • 100% voor de volledige looptijd indien de wagen werd aangekocht in 2026
 • 95% voor de volledige looptijd indien de wagen werd aangekocht in 2027
 • 90% voor de volledige looptijd indien de wagen werd aangekocht in 2028
 • 82,5% voor de volledige looptijd indien de wagen werd aangekocht in 2029
 • 75% voor de volledige looptijd indien de wagen werd aangekocht in 2030
 • 67,5% voor de volledige looptijd indien de wagen werd aangekocht in 2031 of later

De aftrek voor bedrijfswagens op fossiele brandstof daalt vanaf juli 2023 jaar na jaar, om tegen 2028 uit te doven. Er wordt noch in bestaande contracten ingebroken, noch in wagens aangeschaft voor 1 juli 2023. Concreet:

 • Wagens aangeschaft tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 krijgen een overgangsregeling
 • Wagens aangeschaft in 2026 hebben een fiscale aftrekbaarheid van maximaal 75%
 • Wagens aangeschaft in 2027 hebben een fiscale aftrekbaarheid van maximaal 50%
 • Wagens aangeschaft in 2028 hebben een fiscale aftrekbaarheid van maximaal 25%
 • Vanaf 2029 wordt er geen aftrek meer toegestaan

Vanaf 2026 is er ook geen forfaitaire aftrek van €0,15/km voor woon-werkverkeer (bij niet-elektrische wagens ten minste) in het geval een werknemer ervor kiest om zijn werkelijke beroepskosten te bewijzen.

(lees verder onder de afbeelding)

Hoe ziet de toekomst van de bedrijfswagen er uit 3
Voor laadpalen

Ook voor laadpalen nam de regering De Croo een aantal beslissingen om bedrijven te stimuleren om in laadpalen te investeren.

Concreet voor investeringen in nieuwe laadstations voor elektrische wagens door zelfstandigen en vennootschappen:

 • Tussen 1 september 2021 en 31 december 2022, is er een fiscaal aftrekpercentage mogelijk van 200%
 • Tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024 , is er een fiscaal aftrekpercentage mogelijk van 150%

De bedrijfswagens zijn dus here to stay. Maar natuurlijk zijn er ook alternatieven voor de bedrijfswagen. In deze blog lees je alles over het mobiliteitsbudget, hét duurzame alternatief voor de bedrijfswagen.