05 februari, 2024

Meer en meer sectoren springen op de kar van het cafetariaplan

Industriearbeiter der an der produktionslinie in der fabrik arbeitet 342744 177

Traditionele sectoren zoals de metaal, logistiek en bewaking staan bekend om hun stabiele arbeidsomgeving en traditionele arbeidsvoorwaarden. Maar ook deze industrieën blijven niet ongevoelig voor vernieuwingen op gebied van HR! Zo is er de laatste tijd een positieve, opmerkelijke trend zichtbaar waarbij de kaart van de flexibiliteit binnen het personeelsmanagement massaal getrokken wordt. De meest recente sectorale akkoorden in deze sectoren kondigen zelfs de komst van het cafetariaplan aan, waarbinnen eindejaarspremies kunnen ingezet worden voor één of meerdere persoonlijke benefits voor de werknemers. Lees er alles over in onze blogpost hieronder.

Eindejaarspremies in een cafetariaplan

Volgens het principe van zelfbediening in een cafetaria, kunnen werknemers aan de hand van een door de werkgever opgesteld plan zelf hun loonpakket samenstellen. In het kader van een dergelijk cafetariaplan, krijgen werknemers concreet de mogelijkheid om delen van hun ‘klassieke loon’ (percentage van maandelijks brutoloon, bonus, eindejaarspremie,…) om te ruilen voor een ander voordeel (extra vakantiedagen, fiets, pensioensparen, multimedia,...) die hen meer voldoening geeft.

Het deel van het klassieke loon dat met voorsprong het meest voorkomt in een cafetariaplan is de alom bekende ‘eindejaarspremie’ of ‘dertiende maand’. Al kan niet elke onderneming zijn “goesting doen” met deze eindejaarspremie. Het al dan niet kunnen flexibiliseren van de eindejaarspremie is sterk afhankelijk van de sectorale regels op dat vlak. Het is immers telkens de sectorale collectieve arbeidsovereenkomst (of “CAO”) die bepaalt of een eindejaarspremie “enkel in cash” of “ook in gelijkwaardige voordelen” uitbetaald kan worden. Voor de sectoren (veelal bij arbeiders) waarbij de eindejaarspremie wordt uitbetaald door een fonds, is er geen mogelijkheid voor persoonlijke keuzes in een cafetariaplan.

Noteer wel dat andere budgetten dan eindejaarspremie ook perfect kunnen gebruikt worden in een cafetariaplan, zoals bonussen, commissies of mobiliteitsbudget. Lees alles over flexibel verlonen in ons e-book.

RHINO Argyle Warehouse 001

Sectorale veranderingen op til!

Recente sectorale akkoorden in de metaalindustrie (PC 111 en 209) en in de logistieke sector (PC 226), gesloten in oktober 2023, lanceren de mogelijkheid tot het omruilen van (een deel van) de eindejaarspremie in een cafetariaplan.

Deze sectoren sluiten daarbij aan met enkele sectorale voorgangers zoals o.a. de voedingsindustrie in PC 220 (sinds 2004), de algemene bedienden sector in PC 200 (sinds 2016), de verzekeringssector in PC 307 (sinds 2017) en de bewakingssector in PC 317 (sinds 2022).

Check alvast de volledige lijst van paritaire comités en hun mogelijkheid tot een cafetariaplan met eindejaarspremie hier.

Deze verschuiving naar flexibele eindejaarspremies is niet alleen een reactie op de almaar sterker worden competitiviteit op de arbeidsmarkt (‘war-for-talent’), maar ook op de meer recent veranderende HR omstandigheden na de covid crisis, waarbij de werkplek meer oog heeft voor het engagement tussen werkgever en werknemer.

Boek een virtuele babbel met een Payflip expert!