01 maart, 2021

Hoe zit mijn loon in elkaar?

Hoe zit mijn loon in elkaar

Vraag je je soms af waarom je nettoloon zoveel minder is dan je brutoloon? Of waarom werkgevers vaak klagen over de hoge ‘loonkost’ van hun team? En hoe zit dat met al die extralegale voordelen? Payflip voorziet je hieronder met een klaar en duidelijk antwoord!

Wat is de loonkost van een werkgever?

De ‘loonkost’ is de totale kost die een werkgever betaalt wanneer hij jou je maandelijks loon uitkeert. Dit is niet hetzelfde als het brutoloon dat je iedere maand ontvangt.

Op jouw bruto maandloon moet de werkgever immers sociale zekerheidsbijdragen betalen (in de volksmond ‘patronale bijdragen’). Deze sociale bijdragen bedragen ongeveer 28% van het bruto maandloon. Dit betekent dat voor elke €1 000 die de werkgever aan jou als brutoloon wil uitbetalen, hij een werkelijke kost van €1 280 betaalt.

Wat is het maandelijks brutoloon?

De term ‘brutoloon’ wordt veelal gebruikt als referentiebedrag wanneer je spreekt over de grootte van je loon. Maar het brutoloon is niet het bedrag dat je maandelijks ontvangt. Je werkgever gaat immers 2 soorten bijdragen afhouden van dit bedrag: socialezekerheidsbijdragen voor de werknemer en bedrijfsvoorheffing.

Hoe kom ik tot mijn maandelijks nettoloon?

Eerst en vooral stort de werkgever jouw sociale zekerheidsbijdragen door naar de Belgische Schatkist. Deze bijdragen zijn voor elke werknemer 13,07% van het maandelijks brutoloon. Hiermee wordt de Staatskas gespijsd om andere ziekte-, pensioen en werkloosheidsuitkeringen te kunnen betalen.

Ten tweede houdt de werkgever op het bedrag dat overblijft na aftrek van de sociale bijdragen (= 86,93% van het brutoloon, het zogenaamde “het belastbaar loon”), de bedrijfsvoorheffing af. De bedrijfsvoorheffing is een voorschot op de jaarlijkse personenbelasting dat de werknemer maandelijks dient te betalen. Het is een percentage dat varieert naargelang de grootte van het brutoloon en de gezinssituatie (‘de sterkste schouders dragen het meest’).

Zo zal een single werknemer met een brutoloon van €4000 ongeveer 30% bedrijfsvoorheffing betalen, en een getrouwde werknemer met een brutoloon van €2500 ongeveer 20% bedrijfsvoorheffing betalen.

Numbers say it all

Omdat cijfers soms meer zeggen dan woorden, hebben we voor jou een voorbeeld uitgewerkt dat duidelijk aangeeft hoe je nettoloon zich verhoudt t.o.v. de loonkost van je werkgever voor datzelfde loon. Je zal zien dat je werkgever ongeveer het dubbele betaalt van hetgeen jij als werknemer netto ontvangt!

We gaan uit van een maandelijks brutoloon van €3 000 voor een ongehuwde bediende.

Hoe zit mijn loon in elkaar 2

Waarom krijg ik (zoveel) andere soorten voordelen naast mijn loon?

Het mag niet verwonderen dat de hoge lasten op een brutoloon veel werkgevers aanzetten om alternatieven te zoeken voor het klassieke brutoloon in cash. Daarom kiezen veel bedrijven ervoor extralegale voordelen uit te keren. Dit zijn voordelen die niet in cash maar op een andere manier worden uitgekeerd. Voorbeelden zijn: maaltijdcheques, ecocheques, een bedrijfswagen, een bedrijfsfiets, een hospitalisatieverzekering etc.

De overheid besliste om deze extralegale voordelen heel wat minder te belasten en zo bedrijven en werknemers onrechtstreeks te stimuleren om ‘slim’ te consumeren op gebied van gezondheid, voeding, milieu,…Daarom is het interessant om bv. een hospitalisatieverzekering via je werkgever aan te gaan.

Geïnteresseerd in slimmer verlonen? Geef ons gerust een seintje op info@payflip.be.