10 augustus, 2020

Zeg het met consumptiecheques!

Zeg het met consumptiecheques

Begin juni introduceerde de Belgische overheid reeds de fameuze ‘corona consumptie cheque (CCC)’: een nieuwe, doch eenmalige, manier van verlonen waarbij de werkgever belastingvrije cheques tot maximum EUR 300 kan toekennen aan zijn of haar werknemers. Deze cheques zouden de koopkracht binnen de meest getroffen sectoren door de Covid-19 crisis moeten aanwakkeren.

De wetgeving rond de corona consumptie cheques is (bijna) rond. Vanaf 17 juli 2020 kunnen werkgevers aan hun werknemers deze belastingvrije cheques toekennen tot een bedrag van maximum EUR 300. De cheques kunnen enkel gespendeerd worden in de door de crisis meest getroffen sectoren: horeca, sport, cultuur en specifieke kleinhandelszaken. Payflip lijst nog even de details van de regeling voor jullie op.

Welke sectoren worden hiermee ondersteund?

Zoals reeds eerder gecommuniceerd werd in de pers, heeft de Belgische regering hier de lokale horeca-, sport- en cultuursector een duwtje in de rug willen geven. In de recent gepubliceerde wettekst is er echter ook sprake van kleine handelszaken die (i) verplicht werden minstens een maand lang hun deuren te sluiten en (ii) goederen en diensten ter plekke aanbieden in de fysieke aanwezigheid van de consument (bv. kapperszaken en schoonheidsinstituten).

Fiscale kenmerken van deze CCC?

De CCC vervullen het rijtje van de alom gekende maaltijd- en ecocheques en worden niet beschouwd als ‘loon’ onder de volgende, vrij eenvoudig te vervullen, voorwaarden:

– de CCC mogen niet toegekend worden ter vervanging van loon;

– de maximale waarde van een enkele cheque is EUR 10, en het totaal aantal cheques mag een bedrag van EUR 300 niet overschrijden;

– de CCC mogen niet in geld omgeruild worden;

– de CCC wordt op naam van de werknemer uitgegeven door een erkende service provider a la Edenred, Monizze en Sodexo.

Indien aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, zijn de CCC vrijgesteld van sociale bijdragen en inkomstenbelastingen voor de werknemer. Voor de werkgever zijn de CCC aftrekbare beroepskosten – wat een heus voordeel is t.o.v. maaltijdcheques en ecocheques die niet (geheel) aftrekbaar zijn.

Wat is de timing van deze maatregel?

De CCC kunnen toegekend worden vanaf 17 juli tot 31 december 2020. Ze zijn strikt geldig t.e.m. 7 juni 2021, d.i. 12 maanden te rekenen vanaf de heropening van de horeca op 8 juni 2020.

Hoe praktisch in te voeren?

Net zoals maaltijd- en ecocheques dient de toekenning van de CCC vervat te zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst op het niveau van de sector of de onderneming of, voor ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging, in een individuele overeenkomst met de werknemers. Zo niet, zal de CCC worden beschouwd als loon met de fiscale gevolgen vandien.

De gekende service providers Sodexo, Edenred en Monizze zijn reeds actief om de bestellingen rond CCC te verwerken.

Meer weten over smart rewarding?

Auteursrechten, mobiliteitsbudget, cafetariaplan,…? Zie jij soms door het bos de bomen niet meer? Payflip neemt je digitaal bij de hand! Contacteer ons met de minste vraag en we komen graag bij je terug met een duidelijk antwoord!